Salmos 60

1 (Til sangmesteren. Al-sjusjan-edut. En miktam af David til til indøvelse, dengang han kæmpede med Aram-Naharajim og Aram-Zoba, og Joab vendte tilbage og slog edomitterne i Saltdalen, 12000 mand.) Gud, du har stødt os fra dig, nedbrudt os, du vredes - vend dig til os igen;

2 du lod Landet skælve, slå Revner, læg nu dets Brist, thi det vakler!

3 Du lod dit Folk friste ondt, iskænked os døvende Vin.

4 Dem, der frygter dig, gav du et Banner, hvorhen de kan fly for Buen. - Sela.

5 Til Frelse for dine elskede hjælp med din højre, bønhør os!

6 mit er Gilead, mit er Manasse, Efraim er mit Hoveds Værn, Juda min Herskerstav,

7 Hvo bringer mig hen til den faste Stad, hvo leder mig hen til Edom?

8 Har du ikke, Gud, stødt os fra dig? Du ledsager ej vore Hære.

9 Giv os dog Hjælp mod Fjenden! Blændværk er Menneskers Støtte.

10 Med Gud skal vi øve vældige Ting, vore Fjender træder han ned!

Capítulos

Bíblias