Salmos 82

1 (En Salme af Asaf.) Gud står frem i Guders Forsamling midt iblandt Guder holder han Dom

2 Skaf de ringe og faderløse Ret, kend de arme og nødstedte fri;

3 red de ringe og fattige, fri dem ud af de gudløses Hånd!

4 Dog, de kender intet, sanser intet, i Mørke vandrer de om, alle Jordens Grundvolde vakler.

5 Jeg har sagt, at I er Guder, I er alle den Højestes Sønner;

6 Rejs dig, o Gud, døm Jorden, thi alle Folkene får du til Arv!

Capítulos

Bíblias