Salmos 84

1 (Til Sangmesteren. Al-haggittit. Af Koras Sønner. En Salme.) Hvor elskelig er dine boliger, Hærskares Herre!

2 Af Længsel efter HERRENs Forgårde vansmægtede min Sjæl, nu jubler mit Hjerte og Kød for den levende Gud!

3 Ja, Spurven fandt sig et Hjem og Svalen en Rede, hvor den har sine Unger - dine Altre, Hærskarers HERRE, min Konge og Gud!

4 Salige de, der bor i dit Hus, end skal de love dig. - Sela.

5 Salig den, hvis Styrke er i dig, når hans Hu står til Højtidsrejser!

6 Når de går gennem Bakadalen, gør de den til Kildevang, og Tidligregnen hyller den i Velsignelser.

7 Fra Kraft til Kraft går de frem, de stedes for Gud på Zion.

8 Hør min Bøn, o HERRE, Hærskarers Gud, Lyt til, du Jakobs Gud! - Sela.

9 Gud, vort Skjold, se til og vend dit Blik til din Salvedes Åsyn!

10 Thi bedre een Dag i din Forgård end tusinde ellers, hellere ligge ved min Guds Hus's Tærskel end dvæle i Gudløsheds Telte.

11 Thi Gud HERREN er Sol og Skjold, HERREN giver Nåde og Ære; dem, der vandrer i Uskyld, nægter han intet godt.

12 Hærskarers HERRE, salig er den, der stoler på dig!

Capítulos

Bíblias