Salmos 85

1 (Til Sangmesteren. Af Koras Sønner. En Salme.) Du var nådig, HERRE, imod dit land du vendte Jakobs Skæbne,

2 tog Skylden bort fra dit Folk og skjulte al deres Synd. - Sela.

3 Du lod al din Vrede fare, tvang din glødende Harme.

4 Vend tilbage, vor Frelses Gud, hør op med din Uvilje mod os!

5 Vil du vredes på os for evigt, holde fast ved din Harme fra Slægt til Slægt?

6 Vil du ikke skænke os Liv På ny, så dit Folk kan glæde sig i dig!

7 Lad os skue din Miskundhed, HERRE, din Frelse give du os!

8 Jeg vil høre, hvad Gud HERREN taler! Visselig taler han Fred til sit Folk og til sine fromme og til dem, der vender deres Hjerte til ham;

9 ja, nær er hans Frelse for dem, som frygter ham, snart skal Herlighed bo i vort Land;

10 Miskundhed og Sandhed mødes, Retfærd og Fred skal kysse hinanden;

11 af Jorden spirer Sandhed frem, fra Himlen skuer Retfærd ned.

12 Derhos giver HERREN Lykke, sin Afgrøde giver vort Land;

13 Retfærd vandrer foran ham og følger også hans Fjed.

Capítulos

Bíblias