Zacarias 2

1 Derpå løftede jeg mine Øjne og skuede, og se, der var en Mand med en Målesnor i Hånden.

2 Og se, Engelen, som talte med mig, trådte frem, og en anden Engel trådte frem over for ham,

3 Jeg vil selv, lyder det fra HERREN, være en Ildmur omkring det og herliggøre mig i det.

4 Op, op, fly bort fra Nordlandet, lyder det fra HERREN, thi fra Himmelens fire Vinde samler jeg eder, lyder det fra HERREN.

5 Op, red jer til Zion, I, som bor hos Babels Datter!

6 Thi så siger Hærskarers HERRE, hvis Herlighed sendte mig til Folkene, der hærger eder: Den, som rører eder, rører min Øjesten.

7 Thi se, jeg svinger min Hånd imod dem, og de skal blive til Bytte for dem, som nu er deres Trælle; og I skal kende, at Hærskarers HERRE har sendt mig.

8 Og mange Folk skal på hin Dag slutte sig til HERREN og være hans Folk og bo i din Midte, og du skal kende, at Hærskarers HERRE har sendt mig til dig.

9 Og HERREN tager Juda til Arvelod på den hellige Jord og udvælger atter Jerusalem.

10 Stille, alt Kød, for HERREN, thi han har rejst sig fra sin hellige Bolig.

Capítulos

Bíblias