Zacarias 2

1 Derpå løftede jeg mine Øjne og skuede, og se, der var en Mand med en Målesnor i Hånden.

2 Og se, Engelen, som talte med mig, trådte frem, og en anden Engel trådte frem over for ham,

3 Jeg vil selv, lyder det fra HERREN, være en Ildmur omkring det og herliggøre mig i det.

4 Op, op, fly bort fra Nordlandet, lyder det fra HERREN, thi fra Himmelens fire Vinde samler jeg eder, lyder det fra HERREN.

5 Op, red jer til Zion, I, som bor hos Babels Datter!

6 Thi så siger Hærskarers HERRE, hvis Herlighed sendte mig til Folkene, der hærger eder: Den, som rører eder, rører min Øjesten.

7 Thi se, jeg svinger min Hånd imod dem, og de skal blive til Bytte for dem, som nu er deres Trælle; og I skal kende, at Hærskarers HERRE har sendt mig.

8 Og mange Folk skal på hin Dag slutte sig til HERREN og være hans Folk og bo i din Midte, og du skal kende, at Hærskarers HERRE har sendt mig til dig.

9 Og HERREN tager Juda til Arvelod på den hellige Jord og udvælger atter Jerusalem.

10 Stille, alt Kød, for HERREN, thi han har rejst sig fra sin hellige Bolig.

Publicidade

Capítulos

Bíblias

Publicidade