Salmos 114

1 Kuin Israel Egyptistä läksi, Jakobin huone muukalaisesta kansasta,

2 Niin Juuda tuli hänen pyhäksensä: Israel hänen vallaksensa.

3 Sen meri näki ja pakeni: Jordan palasi takaperin,

4 Vuoret hyppäsivät niinkuin oinaat, ja kukkulat niinkuin nuoret lampaat.

5 Mikä sinun oli meri, ettäs pakenit? ja sinä Jordan, ettäs palasit takaperin?

6 Te vuoret, että te hyppäsitte niinkuin oinaat? te kukkulat niinkuin nuoret lampaat?

7 Herran edessä vapisi maa, Jakobin Jumalan edessä,

8 Joka kalliot muuttaa vesilammiksi, ja kiven vesilähteeksi.

Capítulos

Bíblias