Salmos 20

1 Davidin Psalmi, edelläveisaajalle. (H20:2) Herra kuulkoon sinua hädässäs, Jakobin Jumalan nimi sinua varjelkoon!

2 Hän lähettäköön sinulle apua pyhästä ja Zionista sinua vahvistakoon!

3 Hän muistakoon kaikki ruokauhris, ja sinun polttouhris olkoon lihavat, Sela!

4 Hän antakoon sinulle, mitä sinun sydämes anoo, ja päättäköön kaikki aivoitukses!

5 Me kerskaamme sinun avustas, ja meidän Jumalamme nimessä me ylennämme lippumme: Herra täyttäköön kaikki sinun rukoukses!

6 Nyt minä tunnen Herran voideltuansa auttavan, ja häntä kuulevan pyhästä taivaastansa: hänen oikia kätensä auttaa voimallisesti.

7 Nämät uskaltavat rattaisiin ja oreihin; mutta me muistamme Herran Jumalamme nimeä.

8 He ovat kukistetut ja langenneet; mutta me nousemme ja pystyällä seisomme.

9 Auta Herra! Kuningas meitä kuulkaan, kuin me huudamme.

Capítulos

Bíblias