Salmos 29

1 Davidin Psalmi. Tuokaat Herralle, te väkevät, tuokaat Herralle kunnia ja väkevyys.

2 Tuokaat Herralle hänen nimensä kunnia: kumartakaat Herraa pyhässä kaunistuksessa.

3 Herran ääni käy vetten päällä: kunnian Jumala pauhaa, suurten vetten päällä.

4 Herran ääni käy voimassa: Herran ääni käy suuressa kunniassa.

5 Herran ääni särkee sedripuut, ja Herra särkee sedripuut Libanonissa.

6 Hän hyppäyttää heitä niinkuin vasikan, sekä Libanonin että Sirionin, niinkuin nuoren yksisarvisen.

7 Herran ääni leikkaa niinkuin tulen liekki.

8 Herran ääni häälyttää korven, ja Herra liikuttaa Kadeksen korven.

9 Herran ääni saattaa peurat poikimaan, ja paljastaa metsät: ja hänen templissänsä pitää koko hänen joukkonsa sanoman hänelle kunnian.

10 Herra istuu vedenpaisumisen päällä: Herra pysyy Kuninkaana ijankaikkisesti.

11 Herra antaa kansallensa väkevyyden: Herra siunaa kansaansa rauhalla.

Capítulos

Bíblias