A Última Palavra vem do Senhor

Nou pa menm konnen sa lavi nou va ye denmen. Lavi nou tankou yon nwaj. Li parèt pou yon ti tan. Apre sa, li disparèt.

Okontrè, men sa pou nou te di: Si Bondye vle, n'a wè denmen, n'a fè sa osinon sa.

Tiago 4:14,15

Syèl la ak tout tè a va pase, men pawòl mwen p'ap janm pase.

Mateus 24:35

Li fè sa li vle nan syèl ak sou latè, sou lanmè ak nan fon lanmè.

Salmos 135:6

Seyè sèl Mèt la di ankò: -Wè pa wè, jou mwen t'ap pale a gen pou rive. Sa se sèten.

Ezequiel 39:8

Seyè a di Moyiz: -Pa gen bagay mwen vle fè mwen pa ka fè! Talè konsa w'a wè si sa m' di a p'ap rive vre.

Números 11:23

Kris la te la anvan tout bagay. Se nan li yo tout jwenn plas yo.

Colossenses 1:17

Bondye pa tankou moun k'ap bay manti. Non! Li pa tankou moun k'ap chanje lide yo pou ti krik ti krak! Depi li pwomèt yon bagay, l'ap fè l'. Depi li pale, fòk sa li di a rive vre!

Números 23:19

Konsa tou pou pawòl ki soti nan bouch mwen: li p'ap tounen vin jwenn mwen san li pa fè sa m' te vle l' fè a, san li pa fè tou sa mwen te voye l' fè a.

Isaías 55:11

-Mwen konnen, Seyè, ou gen tout pouvwa. W'ap fè tou sa ou mete nan tèt ou pou ou fè.

Jó 42:2

Lèzòm fè lide nan kè yo. Men, dènye mo a nan men Bondye.

Provérbios 16:1

Tou sa Seyè a fè, li gen yon rezon ki fè l' fè li. Menm mechan an, li kreye l' pou l' ka pini l'.

Provérbios 16:4

-Mwen menm Seyè a, mwen se Bondye tout moun sou latè. Pa gen anyen ki twò difisil pou m' fè.

Jeremias 32:27