26 Ko te hoariri whakamutunga e whakakahoretia ko te mate.