2 Kia rite ki nga tamariki whanau hou, hiahiatia atu te waiu kore tinihanga o te kupu, ko te mea hoki ia e tupu ai koutou ki te ora tonu:

3 Ki te mea kua whakamatautau koutou he tikanga ngawari ta te Ariki.