7 Kia mahi i runga i te whakaaro pai, ano ki te Ariki, kahore ki te tangata:

8 Kia matau hoki, ko te pai e mea ai te tangata, ka whakawhiwhia mai ano ia ki tenei e te Ariki, ahakoa pononga, ahakoa rangatira.