4 He rawakore te tukunga iho o te ringa ngehe: ma te ringa kakama ia ka hua te taonga.