13 Pokarmy brzuchowi należą, a brzuch pokarmom; ale Bóg i brzuch i pokarmy skazi; lecz ciało nie należy wszeteczeństwu ale Panu, a Pan ciału.

14 Bo Bóg i Pana wzbudził, i nas wzbudzi mocą swoją.