6 Lewica jego pod głową moją, a prawica jego obłapia mię.