7 Wszystkaś ty jest piękna, przyjaciółko moja! a zmazy niemasz na tobie.