22 Żony! bądźcie poddane mężom swoim, jako Panu;

23 Albowiem mąż jest głową żony, jako i Chrystus głową kościoła; a on jest zbawicielem ciała.

24 Jako tedy kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony mężom swoim we wszystkiem.