12 A jeźliby niewiasta opuściła męża swego, a szłaby za drugiego, cudzołoży.