Versículos do Dia

‹‹Ey dünyanın dört bucağındakiler,Bana dönün, kurtulursunuz.Çünkü Tanrı benim, başkası yok. Isaías 45:22

Bunun için, her türlü pisliği ve her tarafa yayılmış olan kötülüğü üstünüzden sıyırıp atarak, içinize ekilmiş, canlarınızı kurtaracak güçte olan sözü alçakgönüllülükle kabul edin. Tiago 1:21