Isaías 15

1 Moavla ilgili bildiri: Moavın Ar Kenti bir gecede viraneye döndü, yok oldu,Moavın Kîr Kenti bir gecede viraneye döndü, yok oldu.

2 Bu yüzden Divon halkı ağlamak için tapınağa,Tapınma yerlerine çıktı.Moav halkı, Nevo ve Medeva için feryat ediyor.İnsanlar saçlarını sakallarını kesiyor.

3 Çul giyiyorlar sokaklarda,Damlarda, meydanlarda herkes feryat ediyor,Gözyaşları sel gibi.

4 Heşbon ve Elalenin haykırışlarıYahasa ulaşıyor.Moav askerleri bu yüzden feryat ediyor,Yürekleri korku içinde.

5 Yüreğim sızlıyor Moav için.Kaçanlar Soara, Eglat-Şelişiyaya ulaştı,Ağlaya ağlaya çıkıyorlar Luhit Yokuşundan,Horonayim yolunda yıkımlarına ağıt yakıyorlar.

6 Nimrim suları kuruduğu için otlar sararıp soldu.Taze ot kalmadı, yeşillik yok artık.

7 Bu yüzden halk kazanıp biriktirdiği ne varsa,Kavak Vadisi üzerinden taşıyacak.

8 Haykırışları Moav topraklarında yankılanıyor,Feryatları Eglayime, Beer-Elime dek ulaştı.

9 Çünkü Dimon suları kan dolu,Ama başına daha beterini getireceğim.Moav'dan kaçıp kurtulanların,Ülkede sağ kalanların üzerine aslan salacağım.

Capítulos

Bíblias