Isaías 31

1 Vay haline yardım bulmak için Mısıra inenlerin!Atlara, çok sayıdaki savaş arabalarına,Kalabalık atlılara güveniyorlar,Ama İsrailin Kutsalına güvenmiyor,RABbe yönelmiyorlar.

2 Oysa bilge olan RABdir.Felaket getirebilir ve sözünü geri almaz.Kötülük yapan soya,Suç işleyenlerin yardımına karşı çıkar.

3 Mısırlılar Tanrı değil, insandır,Atları da ruh değil, et ve kemiktir.RABbin eli kalkınca yardım eden tökezler,Yardım gören düşer, hep birlikte yok olurlar.

4 Çünkü RAB bana dedi ki,‹‹Avının başında homurdanan aslanBir araya çağrılan çobanlar topluluğununBağırıp çağırmasından yılmadığı, gürültüsüne aldırmadığı gibi,Her Şeye Egemen RAB deSiyon Dağının doruğuna inip savaşacak.

5 Her Şeye Egemen RABKanat açmış kuşlar gibi koruyacak Yeruşalimi.Koruyup özgür kılacak, esirgeyip kurtaracak onu.››

6 Ey İsrailoğulları,Bunca vefasızlık ettiğiniz RABbe dönün.

7 Çünkü hepiniz günahkâr ellerinizle yaptığınızAltın ve gümüş putları o gün reddedip atacaksınız.

8 Asur kılıca yenik düşecek,Ama insan kılıcına değil.Halkı kılıçtan geçirilecek,Ama bu insan kılıcı olmayacak.Kimileri kaçıp kurtulacak,Gençleri de angaryaya koşulacak.

9 Asur Kralı dehşet içinde kaçacak,Önderleri sancağı görünce dehşete kapılacak.Siyon'da ateşi,Yeruşalim'de ocağı bulunan RAB söylüyor bunları.

Capítulos

Bíblias