Isaías 35

1 Çöl ve kurak toprak sevinecek,Bozkır coşup çiğdem gibi çiçeklenecek.

2 Her yanı çiçeklenip sevinçle coşacak,Sevincini haykıracak.Lübnanın yüceliği,Karmel ve Şaronun görkemi ona verilecek.İnsanlar RABbin yüceliğini,Tanrımızın görkemini görecek.

3 Gevşek elleri güçlendirin,Pekiştirin çözülen dizleri.

4 Yüreği kaygılı olanlara,‹‹Güçlü olun, korkmayın›› deyin,‹‹İşte Tanrınız geliyor!Öç almaya, karşılık vermeye geliyor.Sizi O kurtaracak.››

5 O zaman körlerin gözleri,Sağırların kulakları açılacak;

6 Topallar geyik gibi sıçrayacak,Sevinçle haykıracak dilsizlerin dili.Çünkü çölde sular fışkıracak,Irmaklar akacak bozkırda.

7 Kızgın kum havuza,Susuz toprak pınara dönüşecek.Çakalların yattığı yerlerdeKamış, saz ve ot bitecek.

8 Orada bir yol, bir anayol olacak,‹‹Kutsal yol›› diye anılacak,Murdar kişiler geçemeyecek oradan.O yol kurtulmuş olanların yoludur.O yolda yürüyenler, bön kişiler de olsa yoldan sapmayacak.

9 Aslan olmayacak orada,Yırtıcı hayvan o yola çıkmayacak;Orada bulunmayacaklar.Ancak kurtulmuş olanlar yürüyecek o yolda.

10 RAB'bin kurtardıkları dönecek,Sevinçle haykırarak Siyon'a varacaklar.Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak.Onların olacak coşku ve sevinç,Üzüntü ve inilti kaçacak.

Capítulos

Bíblias