Isaías 62

1 Zaferi ışık gibi parlayıncaya,Kurtuluşu meşale gibi yanıncaya dekSiyon uğruna susmayacak,Yeruşalim uğruna sessiz kalmayacağım.

2 Uluslar senin zaferini,Bütün krallar görkemini görecek.RABbin kendi ağzıyla belirlediği yeni bir adla anılacaksın.

3 RABbin elinde güzellik tacı,Tanrının elinde krallık sarığı olacaksın.

4 Artık sana ‹‹Terk edilmiş››,Ülkene ‹‹Virane›› denmeyecek;Bunun yerine sana ‹‹Sevdiğim››,Ülkene ‹‹Evli›› denecek.Çünkü RAB seni seviyor,Ülken de evli sayılacak.

5 Bir delikanlı bir kızla nasıl evlenirse,Oğulların da seninle öyle evlenecek.Güvey gelinle nasıl sevinirse,Tanrın da seninle öyle sevinecek. veren seninle evlenecek››.

6 Ey Yeruşalim, surlarına bekçiler diktim,Gece gündüz hiç susmayacaklar.Ey RABbe sözünü anımsatanlar, Yeruşalimi pekiştirene,Onu yeryüzünün övüncü kılana dekDurup dinlenmeden RABbe yakarın, Ona rahat vermeyin.

7 RAB sağ elini, güçlü kolunu kaldırıp ant içti:‹‹Tahılını bir daha düşmanlarına yedirmeyeceğim,Emek verdiğin yeni şarabı yabancılar içmeyecek.

8 Tahılı devşiren yiyecekVe RABbe övgüler sunacak.Üzümü toplayan,Şarabını kutsal avlularımda içecek.››

9 Geçin, geçin kent kapılarından!Halkın yolunu açın!Toprak yığıp yol yapın,Taşları ayıklayın, uluslar için sancak dikin!

10 RAB çağrısını dünyanın dört bucağına duyurdu:‹‹Siyon kızına, ‹İşte kurtuluşun geliyor› deyin,‹Ücreti kendisiyle birlikte, ödülü önündedir.› ››

11 Siyon halkına, ‹‹RAB'bin fidyeyle kurtardığı kutsal halk›› diyecekler.Ve sen Yeruşalim,‹‹Aranan, terk edilmemiş kent›› diye anılacaksın.

Capítulos

Bíblias