Jeremias 47

1 Firavun Gazzeye saldırmadan önce RABbin Peygamber Yeremyaya bildirdiği Filistlilere ilişkin söz şudur:

2 RAB diyor ki,‹‹Bakın sular kuzeyden nasıl yükseliyor!Taşkın bir ırmak olacak,Ülkeyi ve içindeki her şeyi,Kentleri ve içinde yaşayanları kaplayacak.İnsanlar yakaracak,Ülkede yaşayan herkes feryat edecek.

3 Dörtnala koşan aygırlarınToynak seslerinden,Savaş arabalarının takırtısından,Tekerleklerin gürültüsündenBabalar dönüp çocuklarına bakmayacak;Ellerinde derman kalmayacak.

4 Çünkü Filistlilerin yok edileceği gün geliyor.Sur ve Saydaya yardım edebilecekSağ kalan herkes kesilip yok edilecek.RAB Kaftor kıyısından gelen FilistlilerinSağ kalanlarını yok edecek.

5 Gazze yastan saçını yolacak,Aşkelon susturulacak.Ey ovada sağ kalanlar,Ne zamana dek bedenlerinizi yaralayacaksınız?

6 Ah, RABbin kılıcı!Yatışmana daha ne kadar zaman var?Dön kınına! Dur ve sessiz ol!

7 Ama RAB ona buyruk vermişken,Aşkelon'a, deniz kıyısınaSaldırmak üzere görevlendirmişkenKılıç nasıl yatışabilir?››

Capítulos

Bíblias