Salmos 130

1 Derinliklerden sana sesleniyorum, ya RAB,

2 Sesimi işit, ya Rab,Yalvarışıma iyi kulak ver!

3 Ya RAB, sen suçların hesabını tutsan,Kim ayakta kalabilir, ya Rab?

4 Ama sen bağışlayıcısın,Öyle ki senden korkulsun.

5 RABbi gözlüyorum,Canım RABbi gözlüyor,Umut bağlıyorum Onun sözüne.

6 Sabahı gözleyenlerden,Evet, sabahı gözleyenlerden daha çok,Canım Rabbi gözlüyor.

7 Ey İsrail, RABbe umut bağla!Çünkü RABde sevgi,Tam kurtuluş vardır.

8 İsrail'i bütün suçlarındanFidyeyle O kurtaracaktır.

Capítulos

Bíblias