Salmos 149

1 RABbe övgüler sunun!RABbe yeni bir ezgi söyleyin,Sadık kullarının toplantısındaOnu ezgilerle övün!

2 İsrail Yaratıcısında sevinç bulsun,Siyon halkı Krallarıyla coşsun!

3 Dans ederek övgüler sunsunlar Onun adına,Tef ve lir çalarak Onu ilahilerle övsünler!

4 Çünkü RAB halkından hoşlanır,Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler.

5 Bu onurla mutlu olsun sadık kulları,Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında!

6 Ağızlarında Tanrıya yüce övgüler,Ellerinde iki ağızlı kılıçla

7 Uluslardan öç alsınlar,Halkları cezalandırsınlar,

8 Krallarını zincire,Soylularını prangaya vursunlar!

9 Yazılan kararı onlara uygulasınlar!Bütün sadık kulları için onurdur bu. RAB'be övgüler sunun!

Capítulos

Bíblias