Salmos 62

1 Canım yalnız Tanrıda huzur bulur,Kurtuluşum Ondan gelir.

2 Tek kayam, kurtuluşum,Kalem Odur, asla sarsılmam.

3 Birini ezmek için daha ne vakte kadarHep birlikte üstüne saldıracaksınız,Eğri bir duvara,Yerinden oynamış bir çite saldırır gibi?

4 Tek düşünceleri onu doruktan indirmektir.Yalandan zevk alırlar.Ağızlarıyla hayırdua ederken,İçlerinden lanet okurlar. |iSela

5 Ey canım, yalnız Tanrıda huzur bul,Çünkü umudum Ondadır.

6 Tek kayam, kurtuluşum,Kalem Odur, sarsılmam.

7 Kurtuluşum ve onurum Tanrıya bağlıdır,Güçlü kayam, sığınağım Odur.

8 Ey halkım, her zaman Ona güven,İçini dök Ona,Çünkü Tanrı sığınağımızdır. |iSela

9 Sıradan insan ancak bir soluk,Soylu insansa bir yalandır.Tartıya konduğunda ikisi birlikte soluktan hafiftir.

10 Zorbalığa güvenmeyin, yağma malla övünmeyin;Varlığınız artsa bile, ona gönül bağlamayın.

11 Tanrı bir şey söyledi,Ben iki şey duydum:Güç Tanrınındır,

12 Sevgi de senin, ya Rab!Çünkü sen herkese, yaptığının karşılığını verirsin.

Capítulos

Bíblias