Salmos 8

1 Ey Egemenimiz RAB,Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde!Gökyüzünü görkeminle kapladın. okunan bir ilahi olabilir.

2 Çocukların, hatta emziktekilerin sesiyleSet çektin hasımlarına,Düşmanı, öç alanı yok etmek için.

3 Seyrederken ellerinin eseri olan gökleri,Oraya koyduğun ayı ve yıldızları,

4 Soruyorum kendi kendime:‹‹İnsan ne ki, onu anasın,Ya da insanoğlu ne ki, ona ilgi gösteresin?››

5 Nerdeyse bir tanrı yaptın onu,Başına yücelik ve onur tacını koydun. (tanrılardan) pek aşağı yaratmadın›› (bkz. Yar.1:26-28; İbr.2:6-8).

6 Ellerinin yapıtları üzerine onu egemen kıldın,Her şeyi ayaklarının altına serdin;

7 Davarları, sığırları,Yabanıl hayvanları,

8 Gökteki kuşları, denizdeki balıkları,Denizde kıpırdaşan bütün canlıları.

9 Ey Egemenimiz RAB,Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde!

Capítulos

Bíblias