Salmos 99

1 RAB egemenlik sürüyor, titresin halklar!Keruvlar arasında tahtına oturmuş,Sarsılsın yeryüzü!

2 RAB Siyonda uludur,Yücedir O, bütün halklara egemendir.

3 Övsünler büyük, müthiş adını!O kutsaldır.

4 Ey adaleti seven güçlü kral,Eşitliği sen sağladın,Yakup soyunda doğru ve adil olanı sen yaptın.

5 Yüceltin Tanrımız RABbi,Ayaklarının taburesi önünde tapının!O kutsaldır.

6 Musayla Harun Onun kâhinlerindendi,Samuel de Onu adıyla çağıranlar arasındaydı.RABbe seslenirlerdi,O da yanıtlardı.

7 Bulut sütunu içinden onlarla konuştu,Uydular Onun buyruklarına,Kendilerine verdiği kurallara.

8 Ya RAB Tanrımız, yanıt verdin onlara;Bağışlayıcı bir Tanrı oldun,Ama yaptıkları kötülüğü cezasız bırakmadın.

9 Tanrımız RAB'bi yüceltin,Tapının O'na kutsal dağında!Çünkü Tanrımız RAB kutsaldır.

Capítulos

Bíblias