1 João 5

1 Igaüks, kes usub, et Jeesus on Kristus, on Jumalast sündinud; ja igaüks, kes armastab Teda, Kes Tema on sünnitanud, see armastab ka Temast sündinut.

2 Sellest me tunneme, et me armastame Jumala lapsi, kui armastame Jumalat ja täidame Tema käske.

3 Sest see on Jumala armastus, et me peame Tema käske, ja Tema käsud ei ole rasked!

4 Sest kõik, mis Jumalast on sündinud, võidab maailma ära; ja see ongi see võit, mis on ära võitnud maailma: meie usk!

5 Kes on, kes võidab maailma, kui aga see, kes usub, et Jeesus on Jumala Poeg?

6 Tema on See, Kes tuleb vee ja vere kaudu, Jeesus Kristus, mitte veega üksi, vaid vee ja verega. Ja Vaim on, Kes tunnistab, et Vaim on tõde.

7 Sest kolm on, Kes tunnistavad:

8 Vaim ja vesi ja veri, ja need kolm liituvad ühte.

9 Kui me võtame vastu inimeste tunnistuse, siis on Jumala tunnistus suurem, sest see on Jumala tunnistus, mis Ta on tunnistanud Oma Pojast.

10 Kes usub Jumala Pojasse, sellel on tunnistus enese sees. Kes ei usu Jumalat, on teinud tema valelikuks, sest ta pole uskunud tunnistust, mis Jumal on tunnistanud Oma Pojast.

11 Ja see on see tunnistus, et Jumal on meile andnud igavese elu ja see elu on Tema Pojas.

12 Kellel on Poeg, sellel on elu; kellel Jumala Poega ei ole, sellel ei ole elu.

13 Seda ma olen teile kirjutanud, et te teaksite enestel olevat igavese elu, teil, kes usute Jumala Poja nimesse.

14 Ja see on see julge avameelsus, mis meil on Tema ees, et kui me midagi palume Tema tahtmist mööda, Ta kuuleb meid.

15 Ja kui me teame, et Ta meid kuuleb kõiges, mida me palume, siis me ka teame, et meil on käes need palved, mis me Temalt oleme palunud.

16 Kui keegi näeb oma venda pattu tegevat, pattu, mis ei ole surmaks, siis ta tehku palvet, ja Jumal annab temale elu, neile nimelt, kes ei tee pattu surmaks. On patt, mis on surmaks; selle kohta ma ei ütle, et tuleks paluda.

17 Kõik ülekohus on patt; ja on pattu, mis ei ole surmaks.

18 Me teame, et ükski Jumalast sündinu ei tee pattu, vaid Jumalast Sündinu hoiab teda, ja tige ei puutu temasse.

19 Me teame, et oleme Jumalast ja kõik maailm on tigeda võimuses.

20 Aga me teame, et Jumala Poeg on tulnud ja andnud meile mõistuse, et me tunnetaksime Tõelise ja oleksime Tõelises, Tema Pojas Jeesuses Kristuses. Seesama on tõeline Jumal ja igavene elu.

21 Lapsukesed, hoiduge ebajumalaist!