Filipenses 4

1 Nõnda, mu armsad ja igatsetud vennad, minu rõõm ja pärg, seiske siis Issandas kindlatena, armsad!

2 Euodiat ma manitsen ja ma manitsen Süntühhet olema ühemõttelised Issandas.

3 Ja ma palun ka sind, tõsine kaastööline, aita neid naisi, kes on võidelnud Evangeeliumi eest ühes minuga ja Kleemensiga ja mu teiste abimeestega, kelle nimed on eluraamatus.

4 Olge ikka rõõmsad Issandas! Ja taas ma ütlen: olge rõõmsad.

5 Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on lähedal.

6 Ärge muretsege ühtigi, vaid laske kõiges oma palumised palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks.

7 Ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.

8 Viimaks, vennad, kõik, mis on tõsine, mis aus, mis õige, mis kasin, mis armas, mis on hea kuulda kui vooruslik komme ja kiituse väärt, sellele mõelge!

9 Mis te ka olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult, seda tehke; ja rahu Jumal on siis teiega.

10 Väga suureks rõõmuks Issandas aga oli mulle see, et te juba uuesti virgusite mõtlema minule: sellele te mõtlesite ennegi, aga teil ei olnud juhust selleks.

11 Ma ei ütle seda puuduse pärast; sest ma olen õppinud olema rahul sellega, mis mul on.

12 Oskan elada vähesega ja oskan elada külluses, olen kõigega ja kõigi oludega harjunud: nii olema söönud kui ka nägema nälga, elama nii külluses kui ka puuduses.

13 Ma suudan kõik Temas, Kes mind teeb vägevaks.

14 Siiski te tegite hästi, et mind toetasite minu viletsuses.

15 Ent teiegi, filiplased, teate, et armuõpetuse algusaegadest, kui ma läksin teele Makedooniast, ükski Kogudus ei olnud osaduses minuga andmise ja võtmise arvepidamises kui ainult teie,

16 sest Tessaloonikassegi te saatsite minu tarviduseks ühe ja teise korra.

17 Mitte, et ma andi püüan, vaid ma otsin vilja, mis kasuks oleks teie arvele.

18 Mul on nüüd kõike ja mul on rohkesti; ma sain küllalt, kui ma Epafroditoselt võtsin vastu, mis teie olite lähetanud magusa lõhnana ja armsa ohvrina, mis on Jumalale meelepärast.

19 Aga küll minu Jumal täidab kõik teie vajaduse Oma rikkust mööda auga Kristuses Jeesuses.

20 Aga Jumalale ja meie Isale olgu austus ajastute ajastuteni! Aamen.

21 Tervitage kõiki pühasid Kristuses Jeesuses! Teid tervitavad minu juures olevad vennad.

22 Kõik pühad saadavad teile tervitusi, aga iseäranis need, kes on keisri perest.

23 Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie vaimuga!