14 Kia meatia a koutou mea katoa i runga i te aroha.