Salmos 113

1 Whakamoemititia a Ihowa. Whakamoemititia, e nga pononga a Ihowa, whakamoemititia te ingoa o Ihowa.

2 Kia whakapaingia te ingo o Ihowa aianei a ake ake.

3 Kia whakamoemititia te ingoa o Ihowa i te putanga mai o te ra, a tae noa ki tona torengitanga.

4 Kei runga rawa a Ihowa i nga iwi katoa: kei runga ake i nga rangi tona kororia.

5 Ko wai te rite ana ki a Ihowa, ki to tatou Atua, kei runga nei tona nohoanga,

6 E whakaiti nei i a ia ki te titiro iho ki nga mea kei te rangi, kei te whenua?

7 E whakaara ake ana ia i te iti i roto i te puehu, e whakateitei ake ana i te rawakore i roto i te puranga paru;

8 Kia whakanohoia ai e ia ki roto ki nga rangatira, ki nga rangatira o tana iwi.

9 Nana hoki te pakoko i whai whare ai, hei whaereere e koa ana ki ana tamariki. Whakamoemititia a Ihowa.