1 For øvrig, brødre, bed for oss at Herrens ord må ha fremgang og bli forherliget likesom hos eder,

2 og at vi må bli fridd fra de vrange og onde mennesker; for troen er ikke alles sak.

3 Men Herren er trofast; han skal styrke eder og bevare eder fra det onde.

4 Vi har den tillit til eder i Herren at I både gjør og herefter vil gjøre det vi byder eder.

5 Og Herren styre eders hjerter til å elske Gud og til å vente på Kristus med tålmodighet!

6 Men vi byder eder, brødre, i vår Herre Jesu Kristi navn at I skal dra eder tilbake fra enhver bror som vandrer utilbørlig og ikke efter den lærdom som de fikk av oss.

7 I vet jo selv hvorledes I bør efterfølge oss; for vi levde ikke utilbørlig iblandt eder,

8 heller ikke åt vi brød hos nogen for intet, men med strev og møie arbeidet vi natt og dag, forat vi ikke skulde være nogen av eder til byrde;

9 ikke fordi vi ikke har rett til det, men for å gi eder et forbillede i oss, forat I skulde efterfølge oss;

10 for da vi var hos eder, bød vi eder jo og dette at hvis nogen ikke vil arbeide, skal han heller ikke ete.

11 For vi hører at nogen iblandt eder vandrer utilbørlig og ikke arbeider, men gir sig av med ting som ikke kommer dem ved.

12 Men sådanne byder og formaner vi i den Herre Jesus Kristus at de skal arbeide i stillhet og ete sitt eget brød.

13 Men I, brødre, bli ikke trette av å gjøre det som rett er!

14 Men dersom nogen ikke lyder vårt ord her i brevet, da merk eder ham; ha ingen omgang med ham, forat han må gå i sig selv,

15 og hold ham ikke for en fiende, men forman ham som en bror!

16 Og han, fredens Herre, gi eder fred alltid, i alle måter! Herren være med eder alle!

17 Hilsen med min, Paulus' hånd; dette er et merke i hvert brev; således skriver jeg:

18 Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eder alle!