Admiração

Halleluja! Hyvä on sen osa, joka pelkää Herraa ja rakastaa Herran käskyjä.

Salmos 112:1

Älä luulottele olevasi viisas; pelkää Herraa ja karta pahaa.

Siinä on sinulle lääke, joka pitää koko ruumiisi terveenä.

Provérbios 3:7,8

Mutta Herran silmä on niiden yllä, jotka palvelevat häntä ja luottavat hänen uskollisuuteensa.

Salmos 33:18

(H67:8)Siunatkoon Jumala meitä, ja palvelkoot häntä kaikki maan ääret.

Salmos 67:7

Herran pelko on viisauden alku, viisas se, joka hänen tahtonsa täyttää. Kaikukoon Herran ylistys ajasta aikaan!

Salmos 111:10

(H3:20)Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, on nouseva pelastuksen aurinko, ja te parannutte sen siipien alla. Te astutte ulos, hypitte riemusta kuin vasikat laitumella.

Malaquias 4:2

(H13:5)Teidän tulee seurata vain Herraa, Jumalaanne, pelätä häntä, noudattaa hänen käskyjään, totella häntä ja pysyä hänen uskollisina palvelijoinaan.

Deuteronômio 13:4

Herran pelko on viisauden alku, Pyhän tunteminen on ymmärryksen perusta.

Provérbios 9:10

Parempi köyhyys ja Herran pelko kuin suuret varat ja rauhattomuus.

Provérbios 15:16

Antakaa jokaiselle se, mikä hänelle kuuluu: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia.

Romanos 13:7

Kauneus katoaa, viehätys haihtuu, ylivertainen se vaimo, joka pelkää Herraa!

Provérbios 31:30

Matkalaulu. Onnellinen se, joka pelkää Herraa, se, joka vaeltaa hänen teitään.

Salmos 128:1

Joka Herraa pelkää, vihaa kaikkea pahaa. Ylpeyttä minä vihaan, kopeaa mieltä, pahoja tekoja ja vilpillistä puhetta.

Provérbios 8:13

Koska kätilöt tottelivat Jumalaa, säilyivät perheet suurina.

Êxodo 1:21

Nöyryyden ja Herran pelon palkka on elämä, vauraus ja kunnia.

Provérbios 22:4

Rakkaat ystävät! Kun kerran olemme saaneet tällaiset lupaukset, meidän tulee puhdistautua kaikesta ruumiin ja hengen saastaisuudesta ja Jumalaa peläten pyhittää elämämme kokonaan hänelle.

2 Coríntios 7:1

Tässä on lopputulos kaikesta, mitä nyt on kuultu: pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Tämä koskee jokaista ihmistä.

Eclesiastes 12:13

Herran pelko on viisauden koulu, kunnian tie käy nöyryyden kautta.

Provérbios 15:33

Herran pelko on tiedon perusta, vain hullu halveksii viisautta ja opetusta.

Provérbios 1:7

Tosi ystävä ei jätä ystävää ahdinkoon -- joka niin tekee, hylkää myös Kaikkivaltiaan.

Jó 6:14

ja että tarkoin noudatatte hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka minä teille annan. Kun tämän teette, te menestytte.

Deuteronômio 10:12,13