Versículos do dia

Suojele minua ja pelasta minut, älä hylkää minua, sinuun minä turvaudun.

Kristuksen omina ja häneen uskoen voimme rohkeasti ja luottavaisina lähestyä Jumalaa.