Dia das Crianças

Mateus 19:14

Ohjaa lapsi heti oikealle tielle, niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea.

Provérbios 22:6

Herra itse on opettava sinun poikiasi, runsas on lastesi onni ja rauha.

Isaías 54:13

Mateus 21:15,16

Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen

Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa.

Mateus 18:1-4

Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä.

Marcos 10:15,16

Sitten hän asetti heidän keskelleen lapsen, otti hänet syliinsä ja sanoi:

Joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Ja joka ottaa minut luokseen, ei ota minua, vaan sen joka on minut lähettänyt.

Marcos 9:36,37

Mateus 18:10

Lapset, totelkaa kaikessa vanhempianne, sillä se on Herralle mieleen.

Isät, älkää aina moittiko lapsianne, etteivät he masentuisi.

Colossenses 3:20,21

Lapset ovat Herran lahja, kohdun hedelmä on hänen antinsa.

Salmos 127:3

Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaisia Herraa totellen, sillä se on oikein.

Ja te isät, älkää herättäkö lapsissanne vihaa, vaan kasvattakaa ja ojentakaa heitä Herran tahdon mukaan.

Efésios 6:1-4

24 -- Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua,

25 Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen.

26 Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.

Números 6:24-26