Estudar a Bíblia

Juutalaiset olivat täällä avarakatseisempia kuin Tessalonikassa. He ottivat sanan halukkaasti vastaan ja tutkivat päivittäin kirjoituksista, pitikö kaikki paikkansa.

Atos 17:11

Esra oli määrännyt lähdön Babyloniasta ensimmäisen kuun ensimmäiseksi päiväksi, ja viidennen kuun ensimmäisenä päivänä hän saapui Jerusalemiin. Jumalan suojaava käsi johti Esraa,

sillä hän tahtoi kaikesta sydämestään tutkia Herran lakia ja noudattaa sitä ja opettaa israelilaisille sen määräyksiä ja säädöksiä.

Esdras 7:9,10

15 Olet myös jo lapsesta asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta, niin että pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen.

16 Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään.

17 Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä.

2 Timóteo 3:15-17

5 Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi.

6 Pidä aina mielessäsi nämä käskyt, jotka minä sinulle tänään annan.

7 Teroita niitä alinomaa lastesi mieleen ja puhu niistä, olitpa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkeilla.

8 Sido ne merkiksi käteesi ja pidä niitä tunnuksena otsallasi.

9 Kirjoita ne kotisi ovenpieliin ja kaupunkisi portteihin.

Deuteronômio 6:5-9

Lue seurakunnalle pyhiä kirjoituksia, kehota ja opeta ahkerasti siihen saakka, kun tulen.

1 Timóteo 4:13

Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo minun matkallani.

Salmos 119:105

Pidä tämän lainkirjan sanat aina huulillasi. Tutki lakia päivin ja öin, niin pystyt tarkoin noudattamaan kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu. Silloin sinä menestyt ja onnistut kaikissa toimissasi.

Josué 1:8

Pyri kaikin voimin osoittautumaan Jumalan silmissä luotettavaksi työntekijäksi, joka ei häpeä työtään ja joka opettaa totuuden sanaa oikein.

2 Timóteo 2:15

1 Salomon, Daavidin pojan, Israelin kuninkaan, sananlaskut.

2 Opettakoot ne viisautta, kasvattakoot ymmärtämään ymmärryksen sanat,

3 johdattakoot hyvään tietoon, oikeudentuntoon ja rehtiin mieleen.

4 Kokemattomat saakoot niistä viisautta, nuoret tietoa ja harkintaa.

5 Viisaskin viisastuu, kun kuulee niitä, järkeväkin saa opastusta,

6 oppii mietelmiä ja vertauksia, tajuaa viisaiden sanat, avaa arvoitukset.

Provérbios 1:1-6

Vilpittömin sydämin minä kiitän sinua, kun opin tuntemaan oikeamieliset päätöksesi.

Salmos 119:7

Marcos 12:24

Kun siis te, rakkaat ystävät, olette ennalta selvillä tästä kaikesta, niin olkaa varuillanne. Älkää antako jumalattomien johtaa itseänne harhaan, niin että putoatte omalta varmalta pohjaltanne.

Kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänelle kunnia nyt ja iankaikkisuuden päivään asti. Aamen.

2 Pedro 3:17,18

Poikani, älä unohda sitä mitä opetan, pidä kaikki käskyni mielessäsi,

sillä ne kartuttavat päiviesi määrää, antavat sinulle elinvuosia ja menestystä.

Provérbios 3:1,2

Näin tuhoutuu minun kansani, sillä kukaan ei tunne minua. Koska sinä olet hylännyt minut, hylkään minäkin sinut, et saa enää olla pappinani. Sinä olet unohtanut Jumalasi lain, minäkin unohdan sinun lapsesi.

Oséias 4:6

97 Kuinka rakastankaan sinun lakiasi! Kaiken päivää minä sitä tutkin.

98 Sinun käskysi ovat alati ohjeenani, ne tekevät minut vihollisiani viisaammaksi.

99 Olen oppineempi kuin kaikki opettajani, kun tutkin sinun liittosi säädöksiä.

Salmos 119:97-99

9 Miten nuorukainen pysyy oikealla tiellä? Siten, että noudattaa sinun sanaasi.

10 Koko sydämestäni minä kysyn sinun tahtoasi, älä anna minun eksyä käskyjesi tieltä.

11 Minä talletan kaikki ohjeesi sydämeeni, etten rikkoisi sinua vastaan.

12 Kiitetty olet sinä, Herra! Opeta minut tuntemaan määräyksesi.

13 Minä julistan ihmisille kaikki sinun päätöksesi.

14 Minä iloitsen sinun liittosi tiestä niin kuin iloitaan rikkauksista.

15 Minä tutkistelen sinun säädöksiäsi, pidän katseeni sinun poluillasi.

16 Sinun käskysi ovat iloni, sinun sanaasi minä en unohda.

Salmos 119:9-16

Tätä pelastusta ovat profeetat etsineet ja tutkineet. He ovat ennustaneet ja puhuneet teidän osaksenne tulevasta armosta

ja tutkineet, mihin ja millaiseen aikaan heissä vaikuttava Kristuksen Henki viittasi todistaessaan Kristuksen kärsimyksistä ja niitä seuraavasta kirkkaudesta.

1 Pedro 1:10,11

Siis esiin todistekäärö, sinetöity opetus! Turhia sanoja puhuu tämä kansa, jolle päivä ei enää koita.

Isaías 8:20

Kaikki, mitä pyhät kirjoitukset sisältävät, on kirjoitettu meille opiksi, jotta saisimme siitä kestävyyttä, lohtua ja toivoa.

Romanos 15:4

18 Valtaistuimelle noustuaan hänen on teetettävä itselleen jäljennös tästä laista, joka on leeviläispappien huostassa.

19 Hänen tulee pitää laki hallussaan ja lukea sitä koko elämänsä ajan, että hän oppii pelkäämään Herraa ja tarkoin noudattamaan kaikkia tämän lain käskyjä ja määräyksiä.

20 Kun hän näin tekee, hän ei käy kopeaksi veljiään kohtaan eikä poikkea lain käskyistä oikealle eikä vasemmalle. Hän ja hänen jälkeläisensä saavat kauan hallita Israelia.

Deuteronômio 17:18-20

Te kyllä tutkitte kirjoituksia, koska luulette niistä löytävänne ikuisen elämän -- ja nehän juuri todistavat minusta.

João 5:39

Käsky on lamppu, opetus on valo, kuri ja kasvatus on elämän tie.

Provérbios 6:23

Tartu opetukseeni, älä hellitä, pidä kiinni siitä, se on elämäsi.

Provérbios 4:13