Filhos

1 Matkalaulu. Onnellinen se, joka pelkää Herraa, se, joka vaeltaa hänen teitään.

2 Saat nauttia työsi hedelmistä, hyvä on osasi, sinä onnellinen!

3 Vaimosi, sinun talosi emäntä, kukoistaa kuin viiniköynnös, lapsia on pöytäsi ympärillä kuin oliivipuun juurella vesoja.

4 Tällaisen siunauksen ja onnen saa mies, joka pelkää Herraa.

Salmos 128:1-4

Pidä aina mielessäsi nämä käskyt, jotka minä sinulle tänään annan.

Teroita niitä alinomaa lastesi mieleen ja puhu niistä, olitpa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkeilla.

Deuteronômio 6:6,7

Jumala suokoon sinulle taivaan kastetta ja maan rehevyyttä, viljaa ja viiniä runsain määrin.

Kansat palvelkoot sinua ja kansakunnat kumartakoot sinua. Ole veljiesi herra, ja äitisi pojat kumartakoot sinua. Kirottuja olkoot ne, jotka sinua kiroavat, ja siunattuja ne, jotka sinua siunaavat.

Gênesis 27:28,29

Gênesis 1:28

Mutta jos leskellä on lapsia tai lastenlapsia, on ensi sijassa näiden opittava täyttämään velvollisuutensa perheenjäseniään kohtaan ja korvattava vanhempiensa vaivat, sillä se on Jumalan mielen mukaista.

1 Timóteo 5:4

Nainen, joka synnyttää, tuntee tuskaa, kun hänen hetkensä koittaa. Mutta kun lapsi on syntynyt, äiti ei enää muista kipujaan vaan iloitsee siitä, että ihminen on syntynyt maailmaan.

João 16:21

Jeesukselle karttui ikää ja viisautta; Jumalan ja ihmisten suosio seurasi häntä.

Lucas 2:52

Joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan, joka rakastaa, kurittaa häntä jo varhain.

Provérbios 13:24

Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaisia Herraa totellen, sillä se on oikein.

Efésios 6:1-3

Marcos 10:14

Ohjaa lapsi heti oikealle tielle, niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea.

Provérbios 22:6

Teidän kärsimyksenne on kasvatusta: Jumala kohtelee teitä omina poikinaan. Onko sellaista poikaa, jota isä ei kurittaisi?

Jos te siis olette jääneet vaille kuritusta, josta kaikki muut ovat osansa saaneet, te olette äpäriä, ette laillisia lapsia.

Hebreus 12:7,8

Hulluus tarttuu helposti nuorukaiseen, mutta kunnon kuritus ajaa sen pois.

Provérbios 22:15

Olen elänyt pitkän elämän, nuoruudesta vanhuuteen saakka. Koskaan en ole nähnyt vanhurskasta hylättynä enkä hänen lapsiaan kerjäämässä leipää.

Vanhurskas on antelias ja lainaa mielellään, ja myös hänen lapsillaan on siunaus.

Salmos 37:25,26

Kuulkaa, lapset, isän neuvoja, olkaa tarkkana, jotta oppisitte.

Provérbios 4:1

Deuteronômio 28:4

3 Lapset ovat Herran lahja, kohdun hedelmä on hänen antinsa.

4 Kuin nuolet soturin kädessä ovat nuorena saadut lapset.

5 Onnellinen se mies, jonka viini on nuolia täynnä! Hän ei jää tappiolle, kun hän kaupunginportissa käräjöi vihamiestensä kanssa.

Salmos 127:3-5

24 -- Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua,

25 Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen.

26 Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.

Números 6:24-26

Minä annan vesien virrata janoavalle, purojen kuivaan maahan. Minä vuodatan henkeni lapsiisi ja siunaukseni vesoillesi,

ja he versovat kuin kaislikko, kuin pajut purojen varsilla.

Isaías 44:3,4

Vanhurskas se, joka nuhteettomasti elää, onnellisia ovat hänen lapsensakin.

Provérbios 20:7

Herra itse on opettava sinun poikiasi, runsas on lastesi onni ja rauha.

Isaías 54:13

Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin paljon ennemmin teidän taivaallinen Isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä pyytävät.

Mateus 7:11

Silloin he ovat minun kansani ja minä olen heidän Jumalansa.

Minä annan heille yhden mielen ja yhteisen tien, sen, että he aina palvelevat minua. Silloin heidän käy hyvin ja heidän jälkeläisensä menestyvät.

Jeremias 32:38,39

Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä.

Salmos 103:13

Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut: me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen, ja hänen lapsiaan me myös olemme. Tästä syystä maailma ei meitä tunne, eihän se tunne häntäkään.

1 João 3:1

Vanhusten kruununa ovat lastenlapset, lasten kunniana heidän isänsä.

Provérbios 17:6

Keppi ja nuhtelu antavat viisautta, kuritta kasvanut poika on äitinsä häpeä.

Provérbios 29:15

Teidän lapsenne, joiden pelkäsitte joutuvan vihollisen saaliiksi, nuo lapset, joilla ei vielä ole tietoa hyvästä eikä pahasta, pääsevät siihen maahan. Heille minä sen annan, ja he ottavat sen haltuunsa.

Deuteronômio 1:39

-- Jo ennen kuin sinut äidinkohdussa muovasin, minä valitsin sinut. Jo ennen kuin sinä synnyit maailmaan, minä pyhitin sinut omakseni ja määräsin sinut kansojen profeetaksi.

Jeremias 1:5

13 Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut.

14 Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen.

15 Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla, mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa.

16 Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut.

Salmos 139:13-16

Êxodo 20:12

Meidän poikamme ovat kuin reheviä taimia, jo nuorena vahvoiksi varttuneita, tyttäremme kuin kauniita pylväitä, temppelin koristusten kaltaisia.

Salmos 144:12

Salomon sananlaskut. Viisas poika on isänsä ilo, tyhmä poika on äitinsä murhe.

Provérbios 10:1

(H22:11)Syntymästäni saakka olen ollut sinun varassasi, sinä olet ollut Jumalani ensi hetkestä alkaen.

Salmos 22:10

Isät, älkää aina moittiko lapsianne, etteivät he masentuisi.

Colossenses 3:21

Ja te isät, älkää herättäkö lapsissanne vihaa, vaan kasvattakaa ja ojentakaa heitä Herran tahdon mukaan.

Efésios 6:4

Lapset, totelkaa kaikessa vanhempianne, sillä se on Herralle mieleen.

Colossenses 3:20

Älä jätä poikaa kurituksetta -- ei hän kuole, jos saa keppiä.

Provérbios 23:13

Me emme salaa niitä lapsiltamme vaan kerromme tulevillekin polville Herran voimasta, Herran teoista, ihmeistä, joita hän on tehnyt.

Salmos 78:4

Deuteronômio 7:14

1 Matkalaulu. Onnellinen se, joka pelkää Herraa, se, joka vaeltaa hänen teitään.

2 Saat nauttia työsi hedelmistä, hyvä on osasi, sinä onnellinen!

3 Vaimosi, sinun talosi emäntä, kukoistaa kuin viiniköynnös, lapsia on pöytäsi ympärillä kuin oliivipuun juurella vesoja.

Salmos 128:1-3

Hänen jälkeläisistään tulee maan mahtavia, polvi polvelta saavat oikeamieliset siunauksen.

Salmos 112:2