Homem de Deus

22 Sen opetuksen mukaan teidän tulee hylätä entinen elämäntapanne ja vanha minänne, joka on petollisten himojensa vuoksi tuhon oma.

23 Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne

24 ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo, elämään oikeuden ja totuuden mukaista, pyhää elämää.

Efésios 4:22-24

Kenenkään ei pidä väheksyä sinua nuoruutesi vuoksi. Näytä sinä uskoville hyvää esimerkkiä puheissasi ja elämäntavoissasi, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa.

1 Timóteo 4:12

9 Miten nuorukainen pysyy oikealla tiellä? Siten, että noudattaa sinun sanaasi.

10 Koko sydämestäni minä kysyn sinun tahtoasi, älä anna minun eksyä käskyjesi tieltä.

11 Minä talletan kaikki ohjeesi sydämeeni, etten rikkoisi sinua vastaan.

12 Kiitetty olet sinä, Herra! Opeta minut tuntemaan määräyksesi.

13 Minä julistan ihmisille kaikki sinun päätöksesi.

14 Minä iloitsen sinun liittosi tiestä niin kuin iloitaan rikkauksista.

15 Minä tutkistelen sinun säädöksiäsi, pidän katseeni sinun poluillasi.

16 Sinun käskysi ovat iloni, sinun sanaasi minä en unohda.

Salmos 119:9-16

Mutta sinä, Jumalan ihminen, karta kaikkea tätä! Pyri nuhteettomaan elämään, hurskauteen ja uskoon, pyri rakkauteen, kestävyyteen ja lempeyteen.

1 Timóteo 6:11

Valvokaa, pysykää uskossanne lujina, olkaa urheita, olkaa vahvoja.

Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin!

1 Coríntios 16:13,14

Kaikkihan me tiedämme, että Jumala ei kuuntele syntisiä, mutta sellaista hän kuulee, joka kunnioittaa häntä ja elää hänen tahtonsa mukaisesti.

João 9:31

Tämä on kertomus Nooasta ja hänen suvustaan. Nooa oli aikalaistensa joukossa ainoa oikeamielinen ja nuhteeton, ja hän vaelsi Jumalalle kuuliaisena.

Gênesis 6:9

Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen.

He eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta.

João 1:12,13

Tuli mies, Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes.

Hän tuli todistajaksi, todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat siihen.

João 1:6,7

-- Sinulle, ihminen, on ilmoitettu, mikä on hyvää. Vain tätä Herra sinulta odottaa: tee sitä mikä on oikein, osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvoen, Jumalaasi kuunnellen.

Miquéias 6:8

Viisas pitää silmänsä viisaudessa, tyhmän katse kiertelee maailman rantaa.

Provérbios 17:24

1 Hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomien tavoin, ei astu syntisten teille, ei istu pilkkaajien parissa

2 vaan löytää ilonsa Herran laista, tutkii sitä päivin ja öin.

3 Hän on kuin puu, vetten äärelle istutettu: se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan.

4 Niin ei käy jumalattomien. He ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa.

5 Väärintekijät saavat kerran tuomionsa, syntisillä ei ole sijaa vanhurskaiden joukossa.

6 Herra ohjaa omiensa tietä, mutta jumalattomien tie päätyy tuhoon.

Salmos 1:1-6

Usin maassa eli mies, jonka nimi oli Job. Hän oli kunnon mies, rehellinen ja jumalaapelkäävä, ja hän karttoi kaikkea pahaa.

Jó 1:1