Humildade

Ja lopuksi: olkaa kaikki yksimielisiä, jakakaa toistenne ilot ja surut, rakastakaa toisianne ja olkaa hyväsydämisiä ja nöyriä.

1 Pedro 3:8

Ylpeys vie ihmisen perikatoon, kunnian tie käy nöyryyden kautta.

Provérbios 18:12

-- ja jos silloin kansani, jonka olen ottanut omakseni, nöyrtyy ja rukoilee, kääntyy minun puoleeni ja hylkää pahat tiensä, niin minä kuulen sitä taivaaseen, annan sen synnit anteeksi ja teen sen maan jälleen terveeksi.

2 Crônicas 7:14

Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhamaisuudesta, vaan olkaa nöyriä ja pitäkää kukin toista parempana kuin itseänne.

Filipenses 2:3

-- Sinulle, ihminen, on ilmoitettu, mikä on hyvää. Vain tätä Herra sinulta odottaa: tee sitä mikä on oikein, osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvoen, Jumalaasi kuunnellen.

Miquéias 6:8

Vaimot, suostukaa miehenne tahtoon, niin kuin Herraan uskoville sopii.

Miehet, rakastakaa vaimoanne, älkää kohdelko häntä tylysti.

Colossenses 3:18,19

Nöyryyden ja Herran pelon palkka on elämä, vauraus ja kunnia.

Provérbios 22:4

Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen.

Colossenses 3:12

Marcos 9:35

Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet. Mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne.

Gálatas 5:13

Lucas 9:48

Ylpeys vie nöyryytykseen, vaatimaton saa kunniaa.

Provérbios 29:23

Herran pelko on viisauden koulu, kunnian tie käy nöyryyden kautta.

Provérbios 15:33

Hyvä ja oikeamielinen on Herra, hän neuvoo syntisille tien.

Hän hankkii sorretuille oikeuden, hän opettaa köyhille tiensä.

Salmos 25:8,9

Jumalan, meidän Isämme, on kunnia aina ja ikuisesti. Aamen.

Filipenses 4:20

Mateus 6:2

Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, niin hän ajan tullen korottaa teidät.

1 Pedro 5:6

Missä on ylpeys, sinne tulee häpeä, nöyrien kumppani on viisaus.

Provérbios 11:2

Älkää pitäkö tärkeänä ulkonaista kaunistusta, älkää hiuslaitteita, kultakoruja tai hienoja vaatteita.

Teidän kaunistuksenne olkoon katoamatonta: salassa oleva sydämen ihminen, lempeä ja sävyisä henki. Tämä on Jumalan silmissä kallisarvoista.

1 Pedro 3:3,4

Nöyrtykää Herran edessä, niin hän on teidät korottava.

Tiago 4:10

Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Esittäköön hän osoitukseksi hyvästä vaelluksesta tekonsa, sävyisästi, niin kuin viisas tekee.

Tiago 3:13

aina nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä. Auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänne.

Efésios 4:2

Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin.

Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä.

1 Coríntios 1:28,29

Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon.

Mateus 11:29,30

Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita.

Romanos 12:16