Ler a Bíblia

Juutalaiset olivat täällä avarakatseisempia kuin Tessalonikassa. He ottivat sanan halukkaasti vastaan ja tutkivat päivittäin kirjoituksista, pitikö kaikki paikkansa.

Atos 17:11

6 Pidä aina mielessäsi nämä käskyt, jotka minä sinulle tänään annan.

7 Teroita niitä alinomaa lastesi mieleen ja puhu niistä, olitpa kotona tai matkalla, makuulla tai jalkeilla.

8 Sido ne merkiksi käteesi ja pidä niitä tunnuksena otsallasi.

Deuteronômio 6:6-8

Lue seurakunnalle pyhiä kirjoituksia, kehota ja opeta ahkerasti siihen saakka, kun tulen.

1 Timóteo 4:13

Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee, tyhmäkin saa siitä ymmärrystä.

Salmos 119:130

Autuas se, joka tämän toisille lukee, autuaat ne, jotka kuulevat nämä ennussanat ja ottavat varteen sen, mitä tähän kirjaan on kirjoitettu, sillä hetki on lähellä.

Apocalipse 1:3

Te kyllä tutkitte kirjoituksia, koska luulette niistä löytävänne ikuisen elämän -- ja nehän juuri todistavat minusta.

João 5:39

Pidä tämän lainkirjan sanat aina huulillasi. Tutki lakia päivin ja öin, niin pystyt tarkoin noudattamaan kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu. Silloin sinä menestyt ja onnistut kaikissa toimissasi.

Josué 1:8

Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään.

Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä.

2 Timóteo 3:16,17

sillä hän tahtoi kaikesta sydämestään tutkia Herran lakia ja noudattaa sitä ja opettaa israelilaisille sen määräyksiä ja säädöksiä.

Esdras 7:10

Kaikki, mitä pyhät kirjoitukset sisältävät, on kirjoitettu meille opiksi, jotta saisimme siitä kestävyyttä, lohtua ja toivoa.

Romanos 15:4

97 Kuinka rakastankaan sinun lakiasi! Kaiken päivää minä sitä tutkin.

98 Sinun käskysi ovat alati ohjeenani, ne tekevät minut vihollisiani viisaammaksi.

99 Olen oppineempi kuin kaikki opettajani, kun tutkin sinun liittosi säädöksiä.

Salmos 119:97-99

He lukivat kirjasta Jumalan lakia kappale kappaleelta, ja samalla he selittivät ja opettivat sitä.

Neemias 8:8

1 Ota varteen, poikani, mitä sinulle sanon, pidä mielessäsi minun neuvoni.

2 Herkistä korvasi kuulemaan viisautta, avaa sydämesi ymmärrykselle,

3 pyydä tietoa avuksi, korota äänesi ja kutsu ymmärrystä.

4 Etsi sitä kuin hopeaa, tavoittele niin kuin kätkettyä aarretta.

5 Silloin tajuat, mitä on Herran pelko, opit, mitä on Jumalan tunteminen,

6 sillä viisaus tulee Herralta, hän antaa tiedon ja ymmärryksen.

Provérbios 2:1-6

Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo minun matkallani.

Salmos 119:105

Marcos 12:24

9 Miten nuorukainen pysyy oikealla tiellä? Siten, että noudattaa sinun sanaasi.

10 Koko sydämestäni minä kysyn sinun tahtoasi, älä anna minun eksyä käskyjesi tieltä.

11 Minä talletan kaikki ohjeesi sydämeeni, etten rikkoisi sinua vastaan.

Salmos 119:9-11