Louvor e adoração

(H30:5)Laulakaa Herralle, te Herran palvelijat, ylistäkää hänen pyhää nimeään!

(H30:6)Hänen vihansa kestää vain hetken, hänen hyvyytensä läpi elämän. Illalla on vieraana itku mutta aamulla ilo.

Salmos 30:4,5

Syntymästäni saakka olet ollut tukeni, siitä saakka kun kohdusta minut päästit. Sinulle minä aina laulan ylistystä.

Salmos 71:6

3 (H68:4)Mutta vanhurskaat iloitsevat, iloitsevat ja riemuitsevat Jumalan edessä.

4 (H68:5)Laulakaa Jumalalle, soittakaa hänen nimensä kunniaksi, ylistäkää häntä, joka kiitää pilvivaunuillaan. Herra on hänen nimensä, iloitkaa hänen edessään!

5 (H68:6)Hän on orpojen isä ja leskien puoltaja, Jumala pyhässä asunnossaan.

Salmos 68:3-5

Onhan kirjoitettu: -- Niin totta kuin elän, sanoo Herra, jokainen polvi on notkistuva minun edessäni ja jokainen kieli on ylistävä Jumalaa.

Romanos 14:11

(H59:18)Jumala, minun voimani, sinulle minä laulan, sillä sinä olet turvani, uskollinen Jumalani.

Salmos 59:17

Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään, kertokaa kansoille hänen suurista teoistaan!

Salmos 105:1

ylistäkööt tanssien hänen nimeään, soittakoot hänen kiitostaan rummuin ja harpuin!

Salmos 149:3

Palvelkaa häntä iloiten, tulkaa hänen eteensä riemuiten.

Salmos 100:2

Daavidin psalmi. Minä laulan oikeudesta ja uskollisuudesta, laulan sinun ylistystäsi, Herra.

Salmos 101:1

Veisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja, soittakaa ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle

ja kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa, Isää, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Efésios 5:19,20

(H7:18)Minä kiitän Herraa hänen oikeista tuomioistaan, ylistän Herran, Korkeimman, nimeä!

Salmos 7:17

Keskiyön aikaan Paavali ja Silas rukoilivat ja laulaen ylistivät Jumalaa, ja toiset vangit kuuntelivat heitä.

Atos 16:25

Vilpittömin sydämin minä kiitän sinua, kun opin tuntemaan oikeamieliset päätöksesi.

Salmos 119:7

1 Riemuitkaa Herrasta, te vanhurskaat, oikeamieliset, ylistäkää häntä!

2 Kiittäkää Herraa lyyran sävelillä, näppäilkää harppujen kymmentä kieltä.

3 Virittäkää hänelle uusi laulu, soittakaa kauniisti, huutakaa riemunne julki.

Salmos 33:1-3

Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa.

1 Pedro 2:9

Rakkaat ystävät! Hartaasti olen halunnut kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, ja nyt sain aiheen kehottaa teitä taistelemaan sen uskon puolesta, joka pyhille on kertakaikkisesti annettu.

Judas 1:3

Suuri on Herra, ylistettävä yli kaiken, tutkimaton hänen suuruutensa!

Salmos 145:3

Daavidin psalmi. Kiitetty olkoon Herra, minun kallioni! Hän opettaa käteni taistelemaan, käsivarteni käymään sotaa.

Salmos 144:1

(H68:5)Laulakaa Jumalalle, soittakaa hänen nimensä kunniaksi, ylistäkää häntä, joka kiitää pilvivaunuillaan. Herra on hänen nimensä, iloitkaa hänen edessään!

Salmos 68:4

1 Laulunjohtajalle. Daavidin psalmi, laulu. (H65:2)Sinua, Jumala, me ylistämme Siionissa! Me täytämme lupaukset, jotka annoimme sinulle,

2 (H65:3)sillä sinä kuulet rukouksen. Sinun luoksesi kaikki ihmiset tulevat.

3 (H65:4)Syntimme ovat meille liian raskaat, mutta sinä annat ne anteeksi.

Salmos 65:1-3

Daavidin psalmi. Ylistä Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitä minussa on, ylistä hänen pyhää nimeään.

Salmos 103:1

Laulakaa hänelle, ylistäkää häntä, kertokaa hänen ihmetöistään.

1 Crônicas 16:9

Lopuksi, veljet, ajatelkaa kaikkea mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen.

Filipenses 4:8

Minä huusin häntä avukseni ylistyslaulu jo kielelläni.

Salmos 66:17

Sinua, isieni Jumala, minä kiitän ja ylistän, sillä sinä olet antanut minulle viisautta ja voimaa ja nyt olet ilmoittanut minulle sen, mitä sinulta pyysimme, olet ilmoittanut meille, mitä vastata kuninkaalle.

Daniel 2:23

1 Halleluja! Laulakaa Herralle uusi laulu, kokoontukaa ja ylistäkää häntä, te Herran omat!

3 ylistäkööt tanssien hänen nimeään, soittakoot hänen kiitostaan rummuin ja harpuin!

4 Herra rakastaa kansaansa, hän auttaa heikkoja ja nostaa heidät kunniaan.

5 Iloitkoot Herran palvelijat hänen kunniastaan, riemuitkoot silloinkin, kun on yölevon aika!

Salmos 149:1,3-5

ja Daavid ja kaikki israelilaiset karkeloivat riemuissaan Jumalan edessä ja lauloivat soittaen lyyraa ja harppua, rumpuja, symbaaleja ja torvia.

1 Crônicas 13:8

Kun kutsun Herraa, ylistettyä, saan avun vihollisiani vastaan.

2 Samuel 22:4

Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa.

Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa. Ennen te olitte armoa vailla, mutta nyt on Jumala teidät armahtanut.

1 Pedro 2:9,10

Ja valtaistuimelta kuului ääni: -- Ylistäkää meidän Jumalaamme, kaikki te hänen palvelijansa, te, jotka häntä pelkäätte, pienet ja suuret!

Apocalipse 19:5

Rukoilen, että hän sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja voimistaisi teidän sisäistä olemustanne.

Efésios 3:16

Herra, sinä olet minun Jumalani! Sinun korkeuttasi laulan, sinun nimeäsi ylistän, sillä sinä toteutit ihmeellisen suunnitelman, kaukaa harkitun, varman ja luotettavan.

Isaías 25:1

Ja minä sanon sinulle: Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita.

Mateus 16:18

Tulkaa hänen porteilleen kiittäen, hänen esipihoilleen ylistystä laulaen. Kiittäkää häntä, ylistäkää hänen nimeään.

Salmos 100:4

Salmos 50:23

Ylistäkää häntä, hän on teidän Jumalanne. Hän teki teidän hyväksenne ne suuret ja pelottavat teot, jotka olette omin silmin nähneet.

Deuteronômio 10:21

Kiitos ja kirous lähtevät samasta suusta. Tämä ei käy, veljeni!

Tiago 3:10

Siksi kiitän sinua, Herra, kansojen keskellä, laulan kiitosta sinun nimellesi.

2 Samuel 22:50

Kaikki te, joissa on elämän henkäys, ylistäkää Herraa! Halleluja!

Salmos 150:6

Minä olen Herra, Jahve on minun nimeni. Kunniani kirkkautta minä en kenellekään luovuta, en minulle kuuluvaa ylistystä jumalankuville.

Isaías 42:8

Daavidin psalmi. Daavid lauloi sen lähdettyään Abimelekin luota. Abimelek oli lähettänyt Daavidin pois, kun tämä oli tekeytynyt mielipuoleksi. (H34:2)Minä tahdon aina ylistää Herraa, lakkaamatta laulaa hänelle kiitosta!

Salmos 34:1

Ja minä kuulin, kuinka kaikki luodut taivaassa, maan päällä, maan alla ja meressä, kaikki mitä niissä on, lausuivat: -- Hänen, joka istuu valtaistuimella, hänen ja Karitsan on ylistys, kunnia, kirkkaus ja mahti aina ja ikuisesti.

Apocalipse 5:13

Rakkaudessaan hän näki hyväksi jo edeltä määrätä meidät yhteyteensä, omiksi lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen tähden.

Ylistetty olkoon hänen armonsa kirkkaus, kun hän antoi meille rakkaan Poikansa!

Efésios 1:5,6

Minun huuleni avautuvat ilohuutoon. Minä laulan sinulle kiitosta, koska sinä lunastit minut.

Salmos 71:23

1 Daavidin psalmi. Daavid lauloi sen lähdettyään Abimelekin luota. Abimelek oli lähettänyt Daavidin pois, kun tämä oli tekeytynyt mielipuoleksi. (H34:2)Minä tahdon aina ylistää Herraa, lakkaamatta laulaa hänelle kiitosta!

2 (H34:3)Herran hyvyyden tähden minä ylistän itseäni onnelliseksi. Maan hiljaiset kuulevat sen ja iloitsevat.

3 (H34:4)Tulkaa, kiittäkää minun kanssani Herraa, kunnioittakaamme yhdessä hänen nimeään!

Salmos 34:1-3

1 Laulakaa Herralle uusi laulu! Laula Herralle, maa, laulakaa Herralle, maan asukkaat!

2 Laulakaa Herralle, ylistäkää hänen nimeään! Kertokaa päivästä päivään ilosanomaa hänen avustaan.

3 Julistakaa hänen kunniaansa, ilmoittakaa hänen ihmetekojaan kaikille kansoille.

4 Suuri on Herra, ylistäkää häntä! Pelätkää häntä, hän on jumalista korkein.

5 Eivät ole jumalia toisten kansojen jumalat, mutta Herra on taivaitten luoja.

6 Hänen on loisto ja hänen on kunnia, hänen pyhäkössään on voima ja kirkkaus.

7 Maan kaikki kansat, tunnustakaa Herra, tunnustakaa Herran kunnia ja voima,

8 tunnustakaa hänen nimensä kunnia! Tuokaa hänelle uhrilahjat, astukaa hänen pyhäkkönsä pihaan,

9 kumartukaa hänen pyhän kirkkautensa eteen! Vaviskoon koko maa ja pelätköön häntä.

Salmos 96:1-9

Siksi minun suuni tulvii kiitosta ja alati ylistää ihanuuttasi.

Salmos 71:8

Hänen tulee sanoa sotilaille: 'Kuulkaa, Israelin miehet! Te käytte nyt taisteluun vihollisianne vastaan. Älkää menettäkö rohkeuttanne, älkää pelätkö, älkää hätääntykö älkääkä kauhistuko heitä.

Deuteronômio 20:3

1 Halleluja! Ylistäkää Herraa, te jotka olette taivaassa, ylistäkää häntä korkeuksissa!

2 Ylistäkää häntä, te hänen enkelinsä, ylistäkää häntä, kaikki taivaan joukot!

3 Ylistäkää häntä, aurinko ja kuu, ylistäkää häntä, kirkkaat tähdet!

4 Ylistäkää häntä, korkeimmat taivaat ja taivaankantta kattavat vedet!

5 Ylistäkööt nämä kaikki Herran nimeä, sillä hän on ne käskyllään luonut.

6 Hän pani ne paikoilleen ainiaaksi, hän sääti niille järkkymättömät lait.

7 Ylistäkää Herraa, te jotka olette maan päällä, ylistäkää, syvyydet ja meren pedot!

8 Ylistäkää, tuli ja rakeet, lumi ja usva, ylistä, myrskytuuli, hänen käskyläisensä!

9 Ylistäkää, vuoret ja kukkulat, hedelmäpuut ja setrit,

10 villipedot ja karja, maan matelijat ja taivaan linnut!

11 Ylistäkää Herraa, kuninkaat ja kansat, ruhtinaat ja kaikki maan mahtimiehet,

12 nuorukaiset ja neidot, vanhat ja nuoret!

13 Ylistäkööt nämä kaikki Herran nimeä, sillä hänen nimensä yksin on ylhäinen, hänen mahtinsa ulottuu yli taivaan ja maan.

Salmos 148:1-13

(H56:5)Sinun sanaasi, Jumala, minä ylistän, sinuun minä luotan, en pelkää mitään. Mitä voi minulle kukaan kuolevainen?

Salmos 56:4

ja he lausuivat kovalla äänellä: -- Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan vallan, rikkauden, viisauden ja voiman, kunnian, kirkkauden ja ylistyksen.

Apocalipse 5:12

(H30:12)Sinä muutit itkuvirteni karkeloksi, riisuit yltäni suruvaatteen ja puit minut ilon pukuun.

(H30:13)Siksi minä laulan sinulle kiitoslaulun, laulan koko sydämestäni enkä vaikene. Herra, minun Jumalani, sinua minä ylistän nyt ja aina.

Salmos 30:11,12

Olkaamme sen tähden hänen välityksellään alati uhraamassa Jumalalle kiitosuhria, niiden huulten hedelmää, jotka tunnustavat hänen nimeään.

Hebreus 13:15

Herra on minun voimani ja kilpeni, häneen minä luotan. Minä sain avun, ja minun sydämeni riemuitsee, minä laulan ja ylistän Herraa.

Salmos 28:7

Kiittäkää kaikesta. Tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen Jeesuksen omilta.

1 Tessalonicenses 5:18

Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.

Colossenses 3:16

Apocalipse 14:7

Ylistäkää Herraa, hän on hyvä! Soittakaa hänen nimensä kunniaksi, se on ihana ja suloinen!

Salmos 135:3

João 4:24

Laulunjohtajalle. Lauletaan korkealla poikaäänellä. Daavidin psalmi. (H9:2)Minä kiitän sinua, Herra, koko sydämestäni, kerron sinun ihmeelliset tekosi.

Salmos 9:1

Ylistäkää häntä tanssien ja rumpua lyöden, ylistäkää häntä luuttua ja huilua soittaen!

Salmos 150:4

Ei kukaan sotilaana palveleva sekaannu jokapäiväisen elämän toimiin, jos haluaa, että päällikkö on häneen tyytyväinen.

2 Timóteo 2:4

Käy uskon jalo kilpailu ja voita omaksesi ikuinen elämä, johon sinut on kutsuttu ja jonka olet tunnustanut päämääräksesi, kun monien todistajien läsnä ollessa lausuit hyvän tunnustuksen.

1 Timóteo 6:12

Halleluja! Ylistä Herraa, minun sieluni!

Koko elinaikani minä ylistän Herraa, Jumalalleni minä laulan ja soitan niin kauan kuin elän!

Salmos 146:1,2

Psalmi, sapattilaulu. (H92:2)Hyvä on kiittää Herraa, laulaa ylistystä sinun nimellesi, Korkein.

Salmos 92:1

Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut.

Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen.

Salmos 139:13,14

Kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa ja antaa meidän kaikkialla levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua!

2 Coríntios 2:14

1 Nyt iloiten laulakaa Herralle, kohottakaa hänelle riemuhuuto, hän on meidän turvakalliomme.

2 Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää, virittäkää hänelle riemuvirsi!

3 Herra on suuri Jumala ja kaikkien jumalien ylin valtias.

4 Hänen kädessään on maa, sen laaksot ja syvyydet, hänen ovat vuorten korkeimmatkin huiput.

5 Hänen on meri, hän on sen luonut, hänen on maa, hänen kätensä sen teki.

6 Tulkaa, kumartukaa maahan, polvistukaamme Herran, Luojamme, eteen.

Salmos 95:1-6

Neemias 8:10

Neuvoteltuaan kansan kanssa hän sijoitti aseellisten joukkojen eteen laulajat, jotka pyhä asu yllään lauloivat Herralle ylistystä: -- Kiittäkää Herraa, iäti kestää hänen armonsa!

Samalla hetkellä, kun laulajat alkoivat riemuhuudoin ylistää Herraa, lähetti Herra väijyksissä olleen joukon Juudaan hyökkäävien ammonilaisten, moabilaisten ja Seirin vuoriston miesten sekaan. Kaikki nämä lyötiin,

2 Crônicas 20:21,22

Kiitospsalmi. Iloitse, maa! Kohottakaa riemuhuuto Herralle!

Palvelkaa häntä iloiten, tulkaa hänen eteensä riemuiten.

Salmos 100:1,2

(H40:4)Hän antoi suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalamme ylistykseksi. Tämän kuulevat monet, tuntevat pyhää pelkoa ja turvaavat Herraan.

Salmos 40:3

Idän ääriltä kaukaiseen länteen saakka kaikukoon Herran nimen ylistys!

Salmos 113:3

1 Halleluja! Ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään, ylistäkää häntä taivaan mahtavissa holveissa!

2 Ylistäkää häntä, hänen väkeviä tekojaan, ylistäkää häntä, hän on suuri!

3 Ylistäkää häntä raikuvin torvin, ylistäkää häntä harppua ja lyyraa soittaen!

4 Ylistäkää häntä tanssien ja rumpua lyöden, ylistäkää häntä luuttua ja huilua soittaen!

5 Ylistäkää häntä symbaalien helinällä, ylistäkää häntä riemukkain symbaalein!

6 Kaikki te, joissa on elämän henkäys, ylistäkää Herraa! Halleluja!

Salmos 150:1-6

Tulee aika -- ja se on jo nyt -- jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita Isä tahtoo.

João 4:23

(H22:4)Sinä olet pyhä, sinä olet kuningas, sinulle soivat Israelin ylistysvirret.

Salmos 22:3

Halleluja! Hyvä on Jumalaamme sävelin kiittää, ihanaa on virittää ylistyslaulu!

Salmos 147:1

(H89:16)Onnellinen se kansa, joka riemuiten ylistää sinua, Herra! Se kansa saa vaeltaa sinun kasvojesi valossa.

Salmos 89:15

(H63:4)Suurempi kuin elämä on sinun armosi. Minun huuleni ylistävät sinua.

(H63:5)Jumalani, minä kiitän sinua niin kauan kuin elän, minä turvaan sinuun, kohotan käteni sinun puoleesi.

Salmos 63:3,4

Daavidin psalmi. Ylistä Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitä minussa on, ylistä hänen pyhää nimeään.

Ylistä Herraa, minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt.

Salmos 103:1,2

Kiittäkää Herraa, kaikki kansat! Ylistäkää häntä, kansakunnat!

Rajaton on hänen rakkautensa, iäti hän on meille uskollinen. Halleluja!

Salmos 117:1,2

(H68:20)Ylistetty olkoon Herra päivästä päivään. Meitä kantaa Jumala, meidän apumme. (sela)

Salmos 68:19

Kiittäkööt he Herraa hänen hyvyydestään, ylistäkööt ihmeellisiä tekoja, jotka hän on ihmisille tehnyt!

Herra ravitsee nääntyvän, hän täyttää nälkäisen hyvillä antimilla.

Salmos 107:8,9

Silloin Job nousi ja repäisi viittansa. Hän ajoi päänsä paljaaksi, kumartui maahan

ja sanoi: -- Alastomana minä tulin äitini kohdusta, alastomana palaan täältä. Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi!

Jó 1:20,21

Ylistä Herraa, minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt.

Salmos 103:2

Isaías 12:4

Kärsi sinäkin vaivaa niin kuin Kristuksen Jeesuksen kelpo sotilas.

2 Timóteo 2:3

Iloitkaa, hurskaat! Iloitkaa Herrasta, ylistäkää hänen pyhää nimeään!

Salmos 97:12

22 (H22:23)Silloin minä julistan nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä.

23 (H22:24)Ylistäkää Jumalaa, te Herran palvelijat! Jaakobin suku, kunnioita häntä, palvele vavisten, Israelin kansa!

24 (H22:25)Ei hän halveksinut heikkoa eikä karttanut kurjaa, ei kääntänyt pois kasvojaan vaan kuuli, kun huusin.

Salmos 22:22-24

1 Daavidin psalmi. Ylistä Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitä minussa on, ylistä hänen pyhää nimeään.

2 Ylistä Herraa, minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt.

3 Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni.

4 Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella.

Salmos 103:1-4

Lapseni, minä kirjoitan teille: te olette oppineet tuntemaan Isän. Isät, minä kirjoitan teille: te olette oppineet tuntemaan hänet, joka on ollut alusta asti. Nuoret, minä kirjoitan teille: te olette voimakkaita, Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette voittaneet Pahan.

1 João 2:14

Pelätkää Herraa, palvelkaa häntä, vaviskaa, kohottakaa hänelle riemuhuuto.

Salmos 2:11

Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin, ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin.

He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa, ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä jotka pelastuivat.

Atos 2:46,47

Minä en luovu toivostani enkä lakkaa sinua ylistämästä.

Salmos 71:14

Laulunjohtajalle. Lauletaan korkealla poikaäänellä. Daavidin psalmi. (H9:2)Minä kiitän sinua, Herra, koko sydämestäni, kerron sinun ihmeelliset tekosi.

(H9:3)Minä iloitsen ja riemuitsen sinusta, ylistän sinun nimeäsi, Korkein.

Salmos 9:1,2

Kiitetty olkoon Herra! Hän on kuullut avunpyyntöni.

Salmos 28:6

Älä meille, Herra, älä meille anna kunniaa, mutta anna kunnia omalle nimellesi, sinä hyvä ja uskollinen!

Salmos 115:1

(H42:12)Miksi olet masentunut, sieluni, miksi olet niin levoton? Odota Jumalaa! Vielä saan kiittää häntä, Jumalaani, auttajaani.

Salmos 42:11

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat!

Salmos 97:1

Ylistetty olkoon Jumala! Hän ei torjunut rukoustani eikä kieltänyt minulta armoaan.

Salmos 66:20