Namoro e Sexo

Ruoka on vatsaa ja vatsa ruokaa varten, ja Jumala on tekevä molemmat tarpeettomiksi. Mutta ruumis ei ole siveettömyyttä vaan Herraa varten, ja Herra on ruumiinkin valtias.

1 Coríntios 6:13

Jokainen, joka näin panee toivonsa häneen, pitää itsensä puhtaana, niin kuin hän on puhdas ja pyhä.

1 João 3:3

2 (H51:4)Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankeemukseni anteeksi.

3 (H51:5)Minä tiedän pahat tekoni, minun syntini on aina minun edessäni.

4 (H51:6)Sinua, sinua vastaan olen rikkonut, olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi. Oikein teet, kun minua nuhtelet, ja syystä sinä minut tuomitset.

Salmos 51:2-4

7 (H51:9)Vihmo minut puhtaaksi iisopilla ja pese minut lunta valkeammaksi.

8 (H51:10)Suo minun kuulla ilon ja riemun sana, elvytä mieli, jonka olet murtanut.

9 (H51:11)Käännä katseesi pois synneistäni ja pyyhi minusta kaikki pahat tekoni.

10 (H51:12)Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki.

11 (H51:13)Älä karkota minua kasvojesi edestä, älä ota minulta pois pyhää henkeäsi.

12 (H51:14)Anna minulle jälleen pelastuksen riemu ja suo minun iloiten sinua seurata,

Salmos 51:7-12

1 Daavidin virsi. Autuas se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on pyyhitty pois.

2 Autuas se ihminen, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään ja jonka sydämessä ei ole vilppiä.

3 Niin kauan kuin minä vaikenin synnistäni, ruumiini riutui ja kuihtui. Päivät päästään minä huusin tuskassani.

4 Öin ja päivin kätesi painoi minua raskaana. Minun elämänvoimani haihtui niin kuin kosteus kesän helteessä. (sela)

6 Rukoilkoot kaikki palvelijasi sinua hädän hetkellä. Vaikka suuret vedet tulvisivat, ne eivät heihin ulotu.

Salmos 32:1-6

3 Jumalan tahto on, että te pyhitytte. Kavahtakaa siveettömyyttä!

4 Jokaisen teistä on opittava pitämään ruumiinsa pyhänä ja kunniassa.

5 Älkää antako sitä himon ja kiihkon valtaan, niin kuin tekevät pakanat, jotka eivät tunne Jumalaa.

1 Tessalonicenses 4:3-5