Órfãos

(H68:5)Laulakaa Jumalalle, soittakaa hänen nimensä kunniaksi, ylistäkää häntä, joka kiitää pilvivaunuillaan. Herra on hänen nimensä, iloitkaa hänen edessään!

(H68:6)Hän on orpojen isä ja leskien puoltaja, Jumala pyhässä asunnossaan.

Salmos 68:4,5

Puolustakaa orpoja ja onnettomia, huolehtikaa köyhistä ja kurjista.

Salmos 82:3

João 14:18

Leskeä ja orpoa, muukalaista ja köyhää älkää sortako, älkää suunnitelko pahaa toinen toisellenne.

Zacarias 7:9,10

hän suojelee muukalaisia ja tukee leskiä ja orpoja, mutta jumalattomien tien hän tekee mutkaiseksi.

Salmos 146:9

Puhdasta, Jumalan ja Isän silmissä tahratonta palvelusta on huolehtia orvoista ja leskistä, kun he ovat ahdingossa, ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta.

Tiago 1:27

Minä pelastin köyhän, joka pyysi apua, ja orvon, jota kukaan ei auttanut.

Epätoivoon vaipuneet siunasivat minua, lesken sydämessä minä herätin ilon.

Jó 29:12,13

22 (H22:21)Älkää kohdelko huonosti leskiä älkääkä orpoja.

23 (H22:22)Jos kohtelette heitä huonosti, minä kuulen heidän huutonsa, kun he huutavat minulta apua.

24 (H22:23)Minun vihani syttyy, ja minä surmaan teidät sodalla, niin että teidän vaimoistanne tulee leskiä ja lapsistanne orpoja.

Êxodo 22:22-24

Opetelkaa tekemään hyvää, tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta, puolustakaa sorrettua, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa.

Isaías 1:17