Ouvir a voz de Deus

Aina kun olet eksymässä tieltä, milloin oikeaan, milloin vasempaan, sinä omin korvin kuulet takaasi ohjeen: -- Tässä on tie, kulkekaa sitä.

Isaías 30:21

Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala.

João 1:1

Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään.

Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä.

2 Timóteo 3:16,17

Minun lampaani kuulevat minun ääneni ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua.

João 10:27

(H3:5)Minä huudan avukseni Herraa, ja hän vastaa minulle pyhältä vuoreltaan. (sela)

Salmos 3:4

Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle.

Mateus 7:24,25

Profeettojen kirjoituksissa sanotaan: 'Heistä kaikista tulee Jumalan opetuslapsia.' Jokainen, joka on kuunnellut Isää ja ottanut vastaan hänen opetuksensa, tulee minun luokseni.

João 6:45

Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta.

João 1:14

Totisesti, totisesti: tulee aika -- ja se on jo nyt -- jolloin kuolleet kuulevat Jumalan Pojan äänen. Ne, jotka sen kuulevat, saavat elää,

João 5:24,25

ja sanoivat: 'Herra, meidän Jumalamme, on antanut meidän nähdä kirkkautensa ja suuruutensa, ja me olemme kuulleet hänen äänensä tulen keskeltä. Tänään olemme nähneet, että ihmiset voivat jäädä eloon, vaikka Jumala puhuukin heille.

Deuteronômio 5:24

Lucas 11:28

Ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, etteivät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä.

Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet.

2 Pedro 1:20,21

3 Herran ääni kaikuu vetten päällä. Kunnian Jumala jylisee, Herra jylisee suurten vetten päällä.

4 Herran ääni on voimallinen, Herran ääni on mahtava.

5 Herran ääni särkee setrit, Herra murskaa Libanonin setrit.

Salmos 29:3-5

Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana.

Romanos 10:17

Huuda minua avuksesi, niin minä vastaan sinulle. Minä ilmoitan sinulle suuria ja ihmeellisiä asioita, joista et mitään tiedä.

Jeremias 33:3

João 8:47