Seguir

Oikopäätä, viivyttelemättä minä aina täytän sinun käskysi.

Salmos 119:60

(H13:5)Teidän tulee seurata vain Herraa, Jumalaanne, pelätä häntä, noudattaa hänen käskyjään, totella häntä ja pysyä hänen uskollisina palvelijoinaan.

Deuteronômio 13:4

Siinä minun Isäni kirkkaus tulee julki, että te tuotatte runsaasti hedelmää ja niin osoitatte olevanne opetuslapsiani.

João 15:8

Jos joku tahtoo olla minun palvelijani, seuratkoon minua. Missä minä olen, siellä on oleva myös palvelijani, ja Isä kunnioittaa sitä, joka palvelee minua.

João 12:26

João 13:35

vaan kulkekaa vakaasti sitä tietä, jota Herra, teidän Jumalanne, on käskenyt teidän kulkea. Silloin menestytte ja saatte elää kauan siinä maassa, jonka otatte omaksenne.

Deuteronômio 5:33

Matkalaulu. Onnellinen se, joka pelkää Herraa, se, joka vaeltaa hänen teitään.

Salmos 128:1

Näin on uskonkin laita. Yksinään, ilman tekoja, se on kuollut.

Tiago 2:17

Rauhan Jumala, joka ikuisen liiton uhriveren tähden on nostanut kuolleista lampaiden suuren paimenen, meidän Herramme Jeesuksen,

varustakoon teidät hyvillä lahjoillaan, niin että voitte täyttää hänen tahtonsa. Sen, mikä on hänelle mieleen, hän itse tehköön meissä, hän ja Jeesus Kristus. Hänen on kunnia aina ja ikuisesti. Aamen.

Hebreus 13:20,21

João 8:12

Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut.

Efésios 2:10

João 8:31,32

Älä poikkea oikealle äläkä vasemmalle, pidä askeleesi kaukana pahasta.

Provérbios 4:27

Marcos 8:34

Mateus 19:21

Sillä siihen teidät on kutsuttu. Kärsihän Kristuskin teidän puolestanne ja jätti teille esikuvan, jotta seuraisitte hänen jälkiään.

1 Pedro 2:21

Deuteronômio 31:8

Tee kulkuni vakaaksi ohjeillasi, älä anna minkään vääryyden vallita minua.

Salmos 119:133

Kun Herra ohjaa askeleita, ihminen kulkee oikeaa tietä.

Salmos 37:23

Herra ohjatkoon sydämenne rakastamaan Jumalaa ja odottamaan kestävinä Kristusta.

2 Tessalonicenses 3:5

Josué 24:15

Jos me elämme Hengen varassa, meidän on myös seurattava Hengen johdatusta.

Gálatas 5:25

Joka ei ota ristiään ja seuraa minua, se ei kelpaa minulle.

Mateus 10:38

Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme.

Colossenses 3:17

Pitäkää siis Jumalaa esikuvananne, olettehan hänen rakkaita lapsiaan.

Efésios 5:1