Sexo

18 Pysykää erossa haureudesta! Kaikki muut synnit, joita ihminen tekee, kohdistuvat muualle kuin hänen ruumiiseensa, mutta siveetön teko osuu ihmisen omaan ruumiiseen.

19 Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän Hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Te ette itse omista itseänne,

20 sillä Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta. Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa!

1 Coríntios 6:18-20

Mutta elleivät he jaksa hillitä itseään, menkööt naimisiin, sillä on parempi mennä naimisiin kuin palaa himon tulessa.

1 Coríntios 7:9

Pitäkää avioliitto kaikin tavoin kunniassa älkääkä häpäiskö aviovuodettanne, sillä Jumala tuomitsee siveettömät ja avionrikkojat.

Hebreus 13:4

3 Jumalan tahto on, että te pyhitytte. Kavahtakaa siveettömyyttä!

4 Jokaisen teistä on opittava pitämään ruumiinsa pyhänä ja kunniassa.

5 Älkää antako sitä himon ja kiihkon valtaan, niin kuin tekevät pakanat, jotka eivät tunne Jumalaa.

1 Tessalonicenses 4:3-5

Êxodo 20:14

Olkoon sinun lähteesi siunattu, iloitse vaimosta, jonka nuorena sait,

rakkaasta peurasta, suloisesta kauriistasi. Olkoot hänen rintansa ilosi vuodesta vuoteen, hänen rakkautensa elämäsi riemu ja hurmio.

Provérbios 5:18,19

Mies täyttäköön aviovelvollisuutensa vaimoaan kohtaan, samoin vaimo miestään kohtaan.

Vaimon ruumis ei ole hänen omassa vallassaan vaan miehen, samoin ei miehen ruumis ole hänen omassa vallassaan vaan vaimon.

1 Coríntios 7:3,4

Meidän on elettävä nuhteettomasti niin kuin päivällä eletään, ei remuten ja juopotellen, siveettömästi ja irstaillen, riidellen ja kiihkoillen.

Romanos 13:13

Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen ruumiin jäseniä? Ryhtyisinkö siis tekemään Kristuksen jäsenistä porton jäseniä? En ikinä!

Mutta joka liittyy Herraan, on samaa henkeä hänen kanssaan.

1 Coríntios 6:15-17

Mateus 19:4-6

Siveettömyydestä, kaikenlaisesta saastaisuudesta ja ahneudesta ei teidän keskuudessanne saa olla puhettakaan, eihän mikään sellainen sovi pyhille.

Efésios 5:3

Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan.

Mateus 5:28

7 Älä häpäise isääsi yhtymällä äitiisi; hän on oma äitisi, älä siis yhdy häneen.

8 Älä myöskään häpäise isääsi yhtymällä kehenkään hänen muista vaimoistaan.

9 Älä yhdy sisareesi, älä myöskään sisarpuoleesi, kuuluipa hän kanssasi samaan perheeseen tai ei.

10 Älä yhdy pojantyttäreesi tai tyttärentyttäreesi, ettet häpäisisi itseäsi.

11 Älä yhdy tyttöön, jonka joku isäsi vaimoista on synnyttänyt isällesi, sillä hän on sisaresi.

12 Älä yhdy isäsi sisareen, sillä hän on isäsi verisukulainen.

13 Älä yhdy äitisi sisareen, sillä hän on äitisi verisukulainen.

14 Älä yhdy setäsi vaimoon, sillä hänkin on sinun tätisi.

15 Älä yhdy miniääsi; hän on oman poikasi vaimo, älä siis yhdy häneen.

16 Älä yhdy veljesi vaimoon, ettet häpäisisi veljeäsi.

17 Älä yhdy tytärpuoleesi tai anoppiisi äläkä ota vaimosi pojantytärtä tai tyttärentytärtä vaimoksesi, sillä he ovat vaimosi verisukulaisia; se olisi törkeä teko.

18 Älä vaimosi eläessä ota hänen sisartaan sivuvaimoksesi äläkä yhdy häneen.

20 Älä makaa toisen miehen vaimon kanssa, ettet tulisi saastaiseksi.

21 Älä uhraa lastasi Molokille, sillä jos niin teet, häpäiset oman Jumalasi nimen.

22 Älä makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, sillä se on kauhistuttava teko.

23 Älä yhdy mihinkään eläimeen, ettet tulisi saastaiseksi. Älköön kukaan nainen paritelko eläimen kanssa, sillä sellainen on luonnonvastaista.

Levítico 18:6-23

Ei Jumala luonut vain miestä eikä antanut elämää ja henkeä vain hänelle. Miten mies yksin voisi pyytää jälkeläisiä Jumalalta? Varokaa siis, ettei kukaan teistä hylkää vaimoaan, jonka on ottanut jo nuoruudessaan!

Malaquias 2:15

Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

Gênesis 1:27,28

Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että he tulevat yhdeksi lihaksi.

Gênesis 2:24

22 He väittävät olevansa viisaita mutta ovat tulleet tyhmiksi,

23 ja he ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisten ihmisten ja lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuviin.

24 Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät mielihalujensa valtaan sellaiseen saastaisuuteen, että he keskinäisissä suhteissaan häpäisevät oman ruumiinsa.

25 He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen, he ovat kunnioittaneet ja palvelleet luotua eivätkä Luojaa -- olkoon hän ikuisesti ylistetty, aamen.

26 Siksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen,

27 ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan.

Romanos 1:22-27