Temor

Herran pelko on viisauden koulu, kunnian tie käy nöyryyden kautta.

Provérbios 15:33

Pelätkää Herraa, palvelkaa häntä, vaviskaa, kohottakaa hänelle riemuhuuto.

Salmos 2:11

Herra on kuningas -- vaviskaa, kansat! Hän on kuningas, hänen istuintaan kannattavat kerubit -- vavahda, maa!

Salmos 99:1

Ettekö pelkää minua, sanoo Herra, ettekö vapise minun edessäni? Minä, Herra, olen pannut hietikon meren rajaksi, se järjestys pysyy ikuisesti, meri ei voi sitä muuttaa. Kuohukoot aallot -- voimattomina ne iskevät rantaan! Pauhatkoot tyrskyt -- meren rajaa ne eivät voi ylittää!

Jeremias 5:22

Te, Herran palvelijat, luottakaa Herraan! Hän on teidän turvanne ja kilpenne.

Salmos 115:11

Halleluja! Hyvä on sen osa, joka pelkää Herraa ja rakastaa Herran käskyjä.

Salmos 112:1

Älä luulottele olevasi viisas; pelkää Herraa ja karta pahaa.

Siinä on sinulle lääke, joka pitää koko ruumiisi terveenä.

Provérbios 3:7,8

Kauneus katoaa, viehätys haihtuu, ylivertainen se vaimo, joka pelkää Herraa!

Provérbios 31:30

Vaviskoon Herran edessä kaikki maa, koko maanpiiri pelätköön häntä.

Salmos 33:8

Koko ruumiini värisee kauhistavan mahtisi edessä, pelko täyttää minut, kun ajattelen sinun tuomioitasi.

Salmos 119:120

Nöyryyden ja Herran pelon palkka on elämä, vauraus ja kunnia.

Provérbios 22:4

ihmetekoja, jotka Mooses teki koko Israelin kansan nähden Herran väkevän käden voimalla.

Deuteronômio 34:12