Temor do Senhor

(H34:9)Katsokaa, nähkää omin silmin! Maistakaa, katsokaa Herran hyvyyttä! Onnellinen se, joka turvaa häneen.

(H34:10)Pelätkää Herraa, te hänen pyhänsä! Mitään ei puutu niiltä, jotka häntä pelkäävät.

Salmos 34:8,9

Nöyryyden ja Herran pelon palkka on elämä, vauraus ja kunnia.

Provérbios 22:4

Älä pilaile kuuron kustannuksella äläkä pane estettä sokean tielle, vaan pelkää ja kunnioita Jumalaasi. Minä olen Herra.

Levítico 19:14

Kuulkaa, ketä teidän tulee pelätä. Pelätkää häntä, jolla on valta sekä tappaa ihminen että syöstä hänet helvettiin. Niin, sanon teille: häntä teidän on pelättävä.

Lucas 12:4,5

(H13:5)Teidän tulee seurata vain Herraa, Jumalaanne, pelätä häntä, noudattaa hänen käskyjään, totella häntä ja pysyä hänen uskollisina palvelijoinaan.

Deuteronômio 13:4

Herran pelko kartuttaa elinpäiviä, jumalattomalta vuodet hupenevat.

Provérbios 10:27

11 (H34:12)Tulkaa, lapset, ja kuulkaa minua! Minä opetan teille, mitä on Herran pelko.

12 (H34:13)Jos odotat elämältä hyvää ja toivot pitkää ikää,

13 (H34:14)niin varo kieltäsi, älä päästä huulillesi petoksen sanaa.

14 (H34:15)Karta pahaa ja tee hyvää, pyri sopuun, rakenna rauhaa!

Salmos 34:11-14

Pelätkää Herraa, palvelkaa häntä, vaviskaa, kohottakaa hänelle riemuhuuto.

Salmos 2:11

Laupeus ja uskollisuus sovittavat synnin, Herran pelko pitää loitolla pahasta.

Provérbios 16:6

Herran pelko on viisauden alku, viisas se, joka hänen tahtonsa täyttää. Kaikukoon Herran ylistys ajasta aikaan!

Salmos 111:10

Herran pelko on viisauden koulu, kunnian tie käy nöyryyden kautta.

Provérbios 15:33

Älkää pyrkikö hyötymään toistenne kustannuksella, vaan pelätkää Jumalaa. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.

Levítico 25:17

Herran pelko on elämän lähde, se ohjaa ohi kuoleman loukkujen.

Provérbios 14:27

9 (H19:10)Herran sana on puhdas ja aito, se pysyy iäti. Herran säädökset ovat lujat, ne ovat oikeita kaikki.

10 (H19:11)Ne ovat kalliimmat kuin puhdas kulta, kalliimmat kuin kullan paljous, makeammat kuin mesi, maistuvammat mehiläisen hunajaa.

11 (H19:12)Ne opastavat minua, palvelijaasi, niiden noudattamisesta saa suuren palkan.

Salmos 19:9-11

Jó 28:28

Hyvin käy sen, joka tuntee pyhää pelkoa, tuhoon kulkee se, joka kovettaa sydämensä.

Provérbios 28:14

Herran pelko on viisauden alku, Pyhän tunteminen on ymmärryksen perusta.

Provérbios 9:10

2 Crônicas 19:7

Sinun ei pidä periä häneltä korkoa etukäteen eikä takaisinmaksun yhteydessä. Pelkää Jumalaasi ja huolehdi siitä, että lähimmäisesi voi elää teidän keskuudessanne.

Levítico 25:35,36

Noudattakaa hänen käskyjään, kulkekaa hänen tietään ja pelätkää häntä.

Deuteronômio 8:6